lên chữ thập đỏ của phường, gửi là được, các bác nhi?