Quote Được gửi bởi trung__123 View Post
Không công nhận cũng đc, miễn đừng cấm là đc
Không cấm nổi ấy chứ.