Tình hình là mình muốn đọc mấy file ebook trên mp5 JXD 665T. File ebook toàn là .txt mà nếu có tiếng Việt thì đa số các chữ có dấu đều thành ô vuông.
Có bạn nào biết cách đọc tiếng Việt có dấu chuẩn trên máy này thì giúp với!
Thanks!