chính sách đãi ngộ tốt như thế này bảo sao k hot. mà kể ra gg đầu tư thế là vì nhân viên của họ cx giởi quá ấy chứ. nhân viên làm ra tốt thì công ty mới có cái để chi trả các chi phí đó chứ. doanh thu khổng lồ, lợi nhuận cũng khủng k kém. Vào đk gg đã khó, toàn người xuất sắc, nhưng mà để đk trụ lại cx khó lắm nhé, e đk biết tốc độ đào thải ở đó khốc liệt lắm. áp lực rất lớn