Mình có mảng 2 chiều:
Mảng ban đầu:
1.88 34.67
2345.66 2.00
22.45 367.10

Sắp xếp sao cho các chữ số hàng đơn vị thẳng hàng dọc với nhau
Mong các cao thủ giúp đỡ ! Cám ơn các bạn trước