Post: Bài tập tính tổng các số chẵn!
User: thangtvtb
Infraction: Vi phạm quy định của DDTH
Points: 1

Administrative Note:
không nhờ giải bài tập

Message to User:
Original Post:
Mình có một bài tập trên lớp
Nhập vào 10 số nguyên và in ra tổng các số chẵn, tổng các số lẻ, tổng tất cả 10 số.
Mình nghĩ mãi không ra lên đành lên diễn đàn nhờ mọi người giúp.Mình mới chỉ học cấu trúc lặp và điều khiển nên không biết có làm được bài này không hay phải thêm cấu trúc nao nữa> Mong mọi người giúp đỡ.