Post: Anh em ddth ai chơi Giáng Long Chi Kiếm vào đây nào
User: mrlongtt
Infraction: Gửi bài spam
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
này thì nốt để đi ngủ, bos cùi hủi. ko rớt đồ