cũng khó khăn cho thành viên mới thật nhưng cũng giúp cho diễn đàn đỡ rác hơn thôi, dù sao cũng hợp lý