Hồi trước em có chạy xe máy qua cầu phao(mọi người có ai đi qua cầu phao thử chưa?) bi giờ nhớ lại vẫn ớn, xém chút nữa lọt sông. ghê quá!