PDA

View Full Version : cách đọc đuôi ed đgtừ quá khứ ?nuahonthuongdau
24-12-2005, 10:08
Xin cho biết cách phát âm đuôi ed của động từ quá khứ. khi nào là "tờ" khi nào là "đờ" và "đít"
tui đã từng thấy một bài trong 4rum nói về cách đọc này nhưng chịu o thể tìm thấy
thank

nuahonthuongdau
24-12-2005, 13:47
Xin cho biết cách phát âm đuôi ed của động từ quá khứ. khi nào là "tờ" khi nào là "đờ" và "đít"
tui đã từng thấy một bài trong 4rum nói về cách đọc này nhưng chịu o thể tìm thấy
thank

mong đợi các cao nhân chỉ dáo từng igây phút

haphuong
24-12-2005, 14:46
Bạn dùng google và gõ vào: pronunciation of the ed ending sẽ có câu trả lời chi tiết. Ví dụ như cái này:
http://www.englishclub.com/pronunciation/-ed.htm

Bạn đọc thêm một vài cái khác nữa cho được đầy đủ.

green_apples002
24-12-2005, 18:21
âm vô thanh + ed -> /t/
âm hữu thanh + ed -> /d/
tận cùng t, d +ed -> /id/

nuahonthuongdau
24-12-2005, 20:15
âm vô thanh + ed -> /t/
âm hữu thanh + ed -> /d/
tận cùng t, d +ed -> /id/

thank cả 2 bạn. xin hỏi thế nào là âm vô thanh, hữu thanh?

anata
24-12-2005, 22:45
Xin cho biết cách phát âm đuôi ed của động từ quá khứ. khi nào là "tờ" khi nào là "đờ" và "đít"
tui đã từng thấy một bài trong 4rum nói về cách đọc này nhưng chịu o thể tìm thấy
thank

Copy lại 1 bài từng viết :)

1. Với động từ
+ Động từ tận cùng trong phiên âm là "t" hoặc "d" khi thêm "ed" ta phát âm là /id/

+ Động từ tận cùng khi phiên âm là vô thanh (voiceless consonant: p, k, f, S, tS, O-, --> Hix! Kô biết viết mấy âm này thế nào ) khi thêm "ed" đọc là /t/

+ Động từ cuối là âm hữu thanh khi phiên âm (voiced consonant: b, g, e, z, v, dz, n,...mấy cái nữa nhưng kô biết ghi thế nào >"<) thêm "ed" đọc là /d/

2. Danh từ

+ Sau voiceless consonant thì đọc là /s/ : books, maps

+ Sau Voiced-----------------------/z/: pens, keys

+ Sau : s, tS, S đọc là /iz/: boxes, bushes

yuna_admirer
25-12-2005, 01:11
Đọc tá lả.... chả ai phân biệt đâu. Mai mốt đi nước ngoài rùi thì tự khắc đọc đúng. Để dành thời gian cho cái khác đi :)

occutit
25-12-2005, 01:41
Thực ra cái này đơn giản thui, đọc thế nào mà mình cảm thấy dễ phát âm là đọc đúng :D (một ông thấy người Anh bên SEMEO chỉ đó)

nuahonthuongdau
25-12-2005, 10:50
thank cả nhà rất nhìu

ngocthanhnico
24-06-2010, 21:49
có ai cho mình biết về câu điều kiện tổng hợp và cách sử dụng của nó không ! cảm ơn nhiều

Kraite
25-06-2010, 08:26
em có cách này rất dễ nhớ share với mấy bác :D
Cách đọc ed:
Đọc là /id/: khi từ có tận cùng là t, d (ex: wanted, decided, ...). Cái này có 2 trường hợp t với d chắc ai cũng nhớ rồi.
Đọc là /t/: khi từ có tận cùng là p, gh, x, s, k, c, sh (phai? ghé xuống sông khi chó sua?-hoài [là có trộm /t/]) ex: laughed, cooked ...
Đọc là /d/: ko có trong các trường hợp trên đọc là /d/

Cách đọc e, es:
Đọc là /iz/: ch, sh, c, g, x, s, z (chèo shuồng chơ? gạo xuống sông Zanh) ex: kisses, churches ...
Đọc là /s/: f, f, k, t, th (Sờ /s/ là fạm pháp ko thê? tha) ex: cooks, stops ...
Đọc là /z/: còn lại
Tất nhiên đây ko phai? đúng 100% vì có nhiều trường hợp ngoại lệ khác (ex: naked tận cùng bằng k nhưng đọc là /id/ ,...) nhưng em nghĩ chi? cần nắm cách nhớ này là mọi người khá yên tâm về cách phát âm rồi :D

letsspeakenglish
27-06-2010, 21:01
1. Khi phiên âm của từ kết thúc với /-t/, /-d/ --> -ed sẽ được đọc là /-id/
Ví dụ,
+ Want /wɔnt/ có kết thúc là -t, nên đọc là /wɔntid/, đọc gần như /oăn tựt/, chứ ko phải là oăn tít.
+ Recommend [,rekə'mend] (re cơ men d) có phiên âm kết thúc với /-d/ nên khi thêm -ed nó sẽ có phiên âm như sau [,rekə'mendid], đọc như /re cơ men đựt / , chứ ko phải là re cơ men đít hay đit . nhé :D

2. Khi từ nào đó có phiên âm kết thúc với -s, -ʃ, -tʃ, -k, -p, -f --> -ed sẽ được đọc là /-t/
Ví dụ:
+ Với kết thúc của phiên âm là -s: Các từ có kết thúc là -x, -ss, thì khi phiên âm -x, -ss sẽ được đọc là /-s/. Thường (tức sẽ có từ ko tuân theo quy tắc này) các từ có kết thúc là -s thì phiên âm sẽ đọc là /-s/. Các trường hợp không có kết thúc bằng -x, -ss, -s, mà vẫn phiên âm với kết thúc là /-s/ thì chúng ta phải nhớ, có nhớ thì mới biết phát âm khi thêm -s/-es/-ed vào sau từ đó. :)
. Box (nghe như là boóc s hay baac s, âm /ɔ/ khi nghe nhiều khi nghe như kiểu là /a/, nghe nhiều sẽ phân biệt được),
. Kiss [kis] --> Kissed [kist] kít sừ từ, sừ từ nhanh và liền hen và không rõ như tV, :D
. Response [ri'spɔns] (nghe như là rì spaan s), thấy từ này kết thúc là -e hông, nhưng phiên âm thì kết thúc là -s, nên khi thêm -ed sẽ được phát âm là [ri'spɔnst ], rì spaan sừ từ , aan đọc nhan nhé, không phải là a an rành rọt như tiếng Việt; sừ từ cũng phát âm liền và nhanh chút hen, không phải là sừ từ rõ mồn một như tV :D . Tui lấy ví dụ từ response này có kết thúc là -e nhưng khi đọc -e sẽ ko được phát ra, để bạn để ý là nên nhớ phiên âm, chứ đừng máy móc như: E là âm hữu thanh nên thêm -d/-ed thì sẽ đọc là /-d/
. Notice ['noutis] --> Noticed ['noutist], Practice ['præktis] --> Practiced ['præktist]
+ Từ có phiên âm với tận cùng là /-ʃ/, âm này phát âm giống như s của miền nam, chứ ko phải s của miền bắc (nghe Đan trường hát bài gì mà có đoạn "gọi anh là Đan Trường đi, ..., I [b]miss you" thì sẽ thấy âm /-ʃ/ này được phát âm giống miss của Đan Trường, Đan Trường phát âm sai từ miss /mis/ này, anh ta phát âm thành mish /miʃ/: Âm sh- /-sh được phát âm là /ʃ/.
Wash /wɔʃ/ --> Washed /wɔʃt/ ooát s t :D
She /ʃi:/ sii đọc i kéo dài ra chút hen, chứ không phải là i i.
+ Từ có phiên âm kết thúc bằng -tʃ: Thường các từ có kết thúc -ch đều phát âm là /-tʃ/, -ture- cũng thường được phát âm là /-tʃə-/, vú dị nature ['neitʃə], đọc như là nây-chờ. Có các trường hợp khác nữa.
. Watch [wɔtʃ] --> Watched [wɔtʃt] ooát chừ từ :D

. Architect ['a;kitekt], trong từ này thì -ch- không phát âm là /-tʃ/, mà là -k-
. Machine [mə'ʃi:n], trong từ này thì -ch- lại phát âm là -ʃ-, mơ shiin :D
+ Từ với phiên âm kết thúc bằng -K: Từ có kết thúc -k, -ck, -c thì thường có phiên âm là /-k/
. Cook [kuk] --> Cooked [ kukt ], đọc như cúc kừ từ, đọc liền, kừ từ nhanh chút và dính vào nhau hen, chứ không phải rõ một một như tV. Đọc như tiếng Việt cúc nghỉ phát, kừ, nghỉ lấy hơi, từ, là xong má nó rùi :D
+ Với phiên âm kết thúc -p: Các từ có kết thúc là -p thì cũng có phiên âm kết thúc là -p:
. Stop [stɔp] staap, không phải là sờ tóp hen :D. --> Stopped
[stɔpt] staap t.
+ Với phiên âm kết thúc với -f:
. Laugh [la:f] --> Laughed [la:ft] Laap ph từ. /a:/ đọc khác /a/ của tV, a tV là a cửa miệng, còn /a:/ đọc hơi đau lưỡi chút chút :D phải uốn chút mà, là a trong (bên trong, chứ ko phải trong đục hen :D),
3. Các trường hợp còn lại ---> -ed sẽ được đọc là /-d/
Ví dụ:
Love --> Loved [lʌvd] Laap đờ, đờ nhẽ chút hen, đờ rõ như tiếng Việt là em yêu đơ luôn đó :D

Thôi, tạm thế, đến giờ Anh - Đức đá rồi, hy vọng Đức đá cho b ỏ m ịa Anh đi :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


có ai cho mình biết về câu điều kiện tổng hợp và cách sử dụng của nó không ! cảm ơn nhiều

Lát nữa coi xong sẽ viết cho bạn sau :), nhớ thế nào sẽ viết thế đó. Có (cơ bản) 3 loại:

1. ĐK có thật ở hiện tại, loại 1
2. ĐK ko có thật ở --//--, loại 2
3. ĐK ko có thật trong quá khứ, loại 3

Còn có loại 0 (zero), hỗn hợp (mixed).