PDA

View Full Version : chuyển tên từ tiếng Việt sang tiếng Anh như thế nào là hợp lý?Kijuto Riddle
18-04-2005, 09:17
Vietnamese version
Họ Đệm1 Đệm2 Tên
to English version:
1) Tên Họ Đệm1 Đệm2
2) Tên Đệm1 Đệm2 Họ
3) Tên Đệm2 Đệm1 Họ
có dấu phẩy hay không ???????????????????????????????????????????????

thailehuy
18-04-2005, 13:30
Không rõ lắm, nhưng khi tui làm đơn đi làm thì tên tui được khuyên viết là "Huy, Thai Le". Nếu viết thẳng Thai Le Huy thì chữ Huy phải được in đậm, in hoa, gạch dưới ... để cho họ biết đó là cái tên, phải gọi là "Mr. Huy" chứ không phải "Mr. Thai"

7604
23-04-2005, 02:30
Không rõ lắm, nhưng khi tui làm đơn đi làm thì tên tui được khuyên viết là "Huy, Thai Le". Nếu viết thẳng Thai Le Huy thì chữ Huy phải được in đậm, in hoa, gạch dưới ... để cho họ biết đó là cái tên, phải gọi là "Mr. Huy" chứ không phải "Mr. Thai"

Với tôi Mr.Huy hay Mr. Thai đều có thể dùng để gọi bạn, nhưng tôi lại không biết phải gọi bạn là Huy hay là Thai theo lời giải thích của bạn.

Đa số giấy tờ sẽ ghi họ (family name) trước rồi đến dấu phẩy. Ngay sau dấu phẩy sẽ là tên gọi của bạn (first name) rồi mới đến chữ lót. Khi tên bạn có 4 chữ trở lên sẽ gặp nhiều rắc rối nếu không cẩn thận. Cách tốt nhất cho tên trên 4 chữ là dùng gạch nối giữa các chữ lót và để họ ra trước dấu phẩy và ngay sau dấu phẩy là tên. Nếu bạn dùng cách viết thông thường là tên trước rồi đến những chữ lót và sau cùng là họ cũng có thể hiểu được. Thông thường ở Mỹ tên được gọi, phân biệt bởi "tên+họ" còn các chữ lót thường chỉ viết tắt chữ đầu tiên.

First means first and last means last.

Ví dụ: Thai Le Huy hay Huy, Thai Le đều là Mr. Huy (last name) nếu đó là người mới gặp. Ngược lại với người làm chung thì sẽ gọi bạn là Thai (first name.)
===============