PDA

View Full Version : File nhac cua Audio CD co dinh dang gi?HoangTan
01-12-2004, 06:23
Cac ban giup minh voi. Minh co ghi ra dia CD nhung bai nhac soan tren dan Keyboard ( Organ ), chuyen doi tu .mid thanh wav , nhung dem vao mot may Cassette co o CD thi hat khong duoc, dau VCD hay DVD thi hat tot... Minh chang biet cac dia CD nhac thong thuong thi no co dinh dang gi? Chu cda co nghia la dia Audio CD hay la duoi cua dinh dang dia CD nhac... Minh phai lam sao de ghi duoc mot CD nhac ma cho vao cac may Cassette-CD hat duoc. Cac ban giup minh voi...

dly
24-09-2006, 11:41
Cac ban giup minh voi. Minh co ghi ra dia CD nhung bai nhac soan tren dan Keyboard ( Organ ), chuyen doi tu .mid thanh wav , nhung dem vao mot may Cassette co o CD thi hat khong duoc, dau VCD hay DVD thi hat tot... Minh chang biet cac dia CD nhac thong thuong thi no co dinh dang gi? Chu cda co nghia la dia Audio CD hay la duoi cua dinh dang dia CD nhac... Minh phai lam sao de ghi duoc mot CD nhac ma cho vao cac may Cassette-CD hat duoc. Cac ban giup minh voi...

Nếu đúng là anh Tân ở Cầu Sơn (Bình Thạnh) thì ghé em đi. Trong máy anh đã có những tiện ích này rồi. Chỉ cần tìm hiểu cách sử dụng nữa thôi

Em

hoangminh
24-09-2006, 13:52
Cac ban giup minh voi. Minh co ghi ra dia CD nhung bai nhac soan tren dan Keyboard ( Organ ), chuyen doi tu .mid thanh wav , nhung dem vao mot may Cassette co o CD thi hat khong duoc, dau VCD hay DVD thi hat tot... Minh chang biet cac dia CD nhac thong thuong thi no co dinh dang gi? Chu cda co nghia la dia Audio CD hay la duoi cua dinh dang dia CD nhac... Minh phai lam sao de ghi duoc mot CD nhac ma cho vao cac may Cassette-CD hat duoc. Cac ban giup minh voi...

Bác phải dùng chương trình ghi dia (nero, roxio ...) để ghi, bác phải chọn chức năng ghi audio CD thì mới được, chứ bác chọn ghi DATA thì bótay.cơm lun á. :confused:

VTABC
24-09-2006, 22:10
Cac ban giup minh voi. Minh co ghi ra dia CD nhung bai nhac soan tren dan Keyboard ( Organ ), chuyen doi tu .mid thanh wav , nhung dem vao mot may Cassette co o CD thi hat khong duoc, dau VCD hay DVD thi hat tot... Minh chang biet cac dia CD nhac thong thuong thi no co dinh dang gi? Chu cda co nghia la dia Audio CD hay la duoi cua dinh dang dia CD nhac... Minh phai lam sao de ghi duoc mot CD nhac ma cho vao cac may Cassette-CD hat duoc. Cac ban giup minh voi...
=====================================
Tôi đã đọc nhiều lần và hiểu ra là bạn muốn dùng đĩa đã in có thể đọc được trên cái dài có thêm cdrom đúng không ?
Cái đầu cdrom đó là thế hệ cổ không có lệnh khởi động cho quản lí fai nhạc .Muón làm được đĩa đọc cho nó thì bác in theo cách sau .Tôi dùng Neo và bác bật trình Neo ra .Nhìn thấy cái biểu tượng not nhạc to tướng nhấn .Xuống khu dưới Make Wma audio CD hay DVD tùy .Nhìn biết ngay rồi gọi vào in