PDA

View Full Version : CoolSpeech 5.0 đọc văn bản , trang web(english) cho bạnfreewarez
06-06-2004, 18:17
home: _www.bytecool.com
d/l: _http://www.qwerks.com/download/4310/cssetup.exe (giọng nữ Mary)
_http://www.qwerks.com/download/5634/cs59.exe (giọng nam Peter)
Crk:crk searcher thật tuyệt, 1 lần nữa tìm dc crk, up kèm bài viết, bạn click vào nó để down.
-----------------------------------------
CoolSpeech 5.0
Product Name: CoolSpeech
Version: 5.0 (Build 2222)
File Size: 2.4MB
Requirements: Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP + Sound Card
License: Shareware, 14-day trial, the registration fee is $29.95
Product Update (Registered users only): Free!

Brief Description:

CoolSpeech is the text-to-speech player for Windows! It empowers users to experience the wonderful text-to-speech technologies in many ways.

CoolSpeech 5.0 Features Include:

Listen to online news from any URL you specified!
Read your text files, rich-text files and HTML files aloud for you!
Convert your text into spoken WAV files easily!
Listen to your new messages from your email accounts!
Listen to every word or sentence you've just typed!
Listen to the text copied to the Clipboard immediately!
Schedule files, URLs and emails to be read aloud!
Tell the time and the date in different styles!
Support almost all computer voices nowadays!
Many more funny and useful features!

vivaend1
17-04-2008, 18:13
home: _www.bytecool.com
d/l: _http://www.qwerks.com/download/4310/cssetup.exe (giọng nữ Mary)
_http://www.qwerks.com/download/5634/cs59.exe (giọng nam Peter)
Crk:crk searcher thật tuyệt, 1 lần nữa tìm dc crk, up kèm bài viết, bạn click vào nó để down.
-----------------------------------------
CoolSpeech 5.0
Product Name: CoolSpeech
Version: 5.0 (Build 2222)
File Size: 2.4MB
Requirements: Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP + Sound Card
License: Shareware, 14-day trial, the registration fee is $29.95
Product Update (Registered users only): Free!

Brief Description
CoolSpeech is the text-to-speech player for Windows! It empowers users to experience the wonderful text-to-speech technologies in many ways.

CoolSpeech 5.0 Features Include:

Listen to online news from any URL you specified!
Read your text files, rich-text files and HTML files aloud for you!
Convert your text into spoken WAV files easily!
Listen to your new messages from your email accounts!
Listen to every word or sentence you've just typed!
Listen to the text copied to the Clipboard immediately!
Schedule files, URLs and emails to be read aloud!
Tell the time and the date in different styles!
Support almost all computer voices nowadays!
Many more funny and useful features!


cảm ơn bạn rất nhiều vì phần mêm hết sưc bổ ích này

prosimvas
27-04-2008, 02:00
phai thu ngay thoi !!!
em voi vao spam 1 ty :D

marinhoang
14-08-2008, 02:59
thanks!!!!!!!!!!!!!!

cpu_p4
08-09-2008, 21:59
không down được nữa bạn ạ. nhờ Bạn xem lại giúp với. Thank

thanh phat
14-06-2009, 15:45
Có cao thủ nào có thể làm cho phần mềm này hỗ trợ tiếng việt ko. Như đọc tiếng việt chẳng hạn. Nó sẽ giúp cho chúng ta đọc sách báo tự động sướng hơn. Vì tôi ko am hiểu máy tính cho lắm nên.....nhờ các chuyên gia giúp..Nếu có ai đã làm được làm ơn pm cho tôi với....(Phat10c4@gmail.com)