PDA

View Full Version : cho em hỏi chút về hàm CreateFile()



pavilion
10-04-2008, 13:44
em muốn dùng hàm này để đọc sector của drive , em viết thế này


HANDLE hFile = CreateFile("\\.\D:", GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

vậy mà lúc nào nó cũng trả về INVALID_HANDLE_VALUE , em chẳng hiểu tại sao , em lấy cái ví dụ về CreateFile trên MSDN mà chạy cũng bị INVALID , bạn nào biết hàm này giúp mình với

thuongshoo
10-04-2008, 13:58
hình như là do đường dẫn đó!
\??\c:\anh yêu em nhiều lắm.txt
==> \\??\\c:\\anh yêu em mà.txt

Chúc bạn thành công!:)