PDA

View Full Version : Làm sao để lấy giá trị năm trong chuỗi ngày/tháng/nămmrdonduong
06-02-2008, 18:41
Em đang làm đoạn code trong đó hiển thị năm xuất bản của quyển sách, trong khi giá trị em nhập vào lại là trường datetime bao gồm cả ngay/thang/năm.
Em không biết sử dụng các hàm của string trong sql như thế nào các bác giúp em nhé

mrdonduong
12-02-2008, 19:14
cao thủ đi đâu hết rồi không có ai biết à, kém thế

phatnq2003
13-02-2008, 14:52
LEFT(CONVERT(varchar(20), ngayxuatban, 112), 4) --> năm kiểu chuổi

gunnerit
13-02-2008, 15:37
Trong MS Sql Server có hàm lấy năm là Year(Var) đấy. Bạn check lại cái hàm đấy coi.

mrdonduong
16-02-2008, 20:57
thank you nhieu nhe!

gunnerit
18-02-2008, 08:45
thank you nhieu nhe!

Hi, mà bạn Thanks ai vậy nhỉ, có đến tận 2 người giúp bạn đấy. Mà bạn đã thực hiện được chưa vậy?

mrdonduong
19-02-2008, 15:22
hehe,làm được rồi thanks gunnerit

hue_midori
13-12-2008, 21:04
có ai biết lấy ngày tháng năm trog combobox khi làm trang đăng kí(php) ko?

nguyenvuong89
16-12-2008, 22:39
cái này đơn giản àh trang đăng kí bạn đặt tên 3 cái là NGAY,THANG,NAM
thì cái trang nhận giá trị chỉ viẹc lấy thôi
$NGAY=$_POST["NGAY"];
tháng năm bạn làm tương tự như thế chúc bạn thành công!