PDA

View Full Version : 500 Video Karaoke Việt Nam (Rapidshare.com)Ghost1982
07-04-2007, 20:41
Xem tên chọn bài :drool:

http://rapidshare.com/files/24750792/____-_Doi_Em_Tro_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24750671/____-_Hoa_Co_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24753031/____-_Nho_Em_Trong_Chieu.mpg
http://rapidshare.com/files/24753158/____-_Roi_Em_Se_Quen.mpg
http://rapidshare.com/files/24753036/____-_Sao_Qua_Mem_Long.mpg
http://rapidshare.com/files/24753041/____-_Thuong_Doi_Hoa.mpg
http://rapidshare.com/files/24750800/Anh_Bang_-_Chuyen_Hoa_Sim.mpg
http://rapidshare.com/files/24750288/Anh_Kiet_-_Lam_Lai_Tu_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24750795/Anh_Tu_-_Mot_Thuo_Yeu_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750223/Anh_Tu_-_Xa_Nhau_Tu_Day.mpg
http://rapidshare.com/files/24751092/AXN_-_Khong_De_Mat_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750287/AXN_-_Khong_The_Khoc_Truoc_Mat_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750189/AXN_-_Khong_Yeu_Dung_noi_Loi_Cay_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750243/AXN__amp__May_Trang_-_Lam_Sao_Tot_Cho_Ca_Hai.mpg
http://rapidshare.com/files/24750737/Bang_Kieu_-_Lac_Mat_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24750806/Bang_Kieu_-_Trai_Tim_Ben_Le.mpg
http://rapidshare.com/files/24750784/Bao_Chan_-_Noi_Nho_Diu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750351/Bao_Han_-_Chiec_La_Mua_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24750743/Bao_Han_-_Dung_Hoai_Nghi_Anh_Nhe.mpg
http://rapidshare.com/files/24750174/Bao_Han_-_Khuc_Xuan_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24750798/Bao_Han_-_Neu_Phai_La_Duyen_So.mpg
http://rapidshare.com/files/24750883/Bao_Han_-_Tinh_Oi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750791/Bao_Han__amp__Chau_Ngoc__amp__Thanh_Ha_-_May_Lan_Lang_Thang.mpg
http://rapidshare.com/files/24751005/Bruce_Doan_-_Khuc_Ca_Diu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750760/Bruce_Doan_-_Nhat_Ky_Doi_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751206/Cam_Ly_-_999_Doa_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24751153/Cam_Ly_-__Chuyen_Buon_Di_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750334/Cam_Ly_-_Anh_Mang_Giat_Mo_Em_Ve_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751120/Cam_Ly_-_Bai_Ca_Yeu_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750339/Cam_Ly_-_Bien_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750388/Cam_Ly_-_Biet_Ly.mpg
http://rapidshare.com/files/24750278/Cam_Ly_-_Biet_Yeu_Khi_Nao__Version_1_.mpg
http://rapidshare.com/files/24750281/Cam_Ly_-_Biet_Yeu_Khi_Nao__Version_2_.mpg
http://rapidshare.com/files/24750228/Cam_Ly_-_Bo_Ben_La.mpg
http://rapidshare.com/files/24750239/Cam_Ly_-_Canh_Chim_Lat_Loai.mpg
http://rapidshare.com/files/24750333/Cam_Ly_-_Chi_Con_Ky_Niem.mpg
http://rapidshare.com/files/24750194/Cam_Ly_-_Chiec_Bong.mpg
http://rapidshare.com/files/24750211/Cam_Ly_-_Chong_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24750219/Cam_Ly_-_Co_Nhung_Chieu_Em_Den.mpg
http://rapidshare.com/files/24750204/Cam_Ly_-_Con_Mo_Hoang_Duong.mpg
http://rapidshare.com/files/24750217/Cam_Ly_-_Da_Xa_Cuoc_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751185/Cam_Ly_-_Dam_Me.mpg
http://rapidshare.com/files/24750145/Cam_Ly_-_Danh_Thoi_Quen_Lang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750299/Cam_Ly_-_Dau_Chon_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24751204/Cam_Ly_-_Do_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24751164/Cam_Ly_-_Em_Chua_Biet_Yeu.MPG
http://rapidshare.com/files/24750323/Cam_Ly_-_Gio_Bac.mpg
http://rapidshare.com/files/24750216/Cam_Ly_-_Giot_Nuoc_Mat_Muong_Mang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750353/Cam_Ly_-_Hoai_Cong.mpg
http://rapidshare.com/files/24751122/Cam_Ly_-_Hua_Di_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24750404/Cam_Ly_-_Khi_Co_Em_Trong_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750155/Cam_Ly_-_La_Ua.mpg
http://rapidshare.com/files/24750302/Cam_Ly_-_Lang_Le_Goi_Ten.mpg
http://rapidshare.com/files/24750187/Cam_Ly_-_Lang_Thang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750196/Cam_Ly_-_Mai_Khong_Phai.mpg
http://rapidshare.com/files/24750258/Cam_Ly_-_Mat_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24750130/Cam_Ly_-_Me.mpg
http://rapidshare.com/files/24750325/Cam_Ly_-_Mua_Dong_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750112/Cam_Ly_-_Ngay_Do_Xa_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24750364/Cam_Ly_-_Ngay_Ve.MPG
http://rapidshare.com/files/24754106/Cam_Ly_-_Nguoi_Nho_Khong_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750314/Cam_Ly_-_Nguoi_Ve_Cuoi_Pho.mpg
http://rapidshare.com/files/24750227/Cam_Ly_-_Noi_Buon_Chot_Den.mpg
http://rapidshare.com/files/24750172/Cam_Ly_-_Noi_Dau_Ngay_Qua.mpg
http://rapidshare.com/files/24750215/Cam_Ly_-_Pho_Cu_Van_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24750260/Cam_Ly_-_Tha_Rang_Chia_Tay.mpeg
http://rapidshare.com/files/24751259/Cam_Ly_-_Tha_Trang_Tha_Den.mpg
http://rapidshare.com/files/24750182/Cam_Ly_-_Thuong_Nho_Nguoi_Dung.mpg
http://rapidshare.com/files/24750284/Cam_Ly_-_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24750168/Cam_Ly_-_Tinh_Cuoi_Mua_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24750296/Cam_Ly_-_Tinh_Dang_Ly_Kho_Hoa.mpg
http://rapidshare.com/files/24750274/Cam_Ly_-_Tinh_Le_Bong.mpg
http://rapidshare.com/files/24750162/Cam_Ly_-_Tro_Lai_Pho_Cu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749818/Cam_Ly_-_Vet_Bui_Thoi_Gian.mpg
http://rapidshare.com/files/24749801/Cam_Ly_-_Vo_Thang_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24750273/Cam_Ly_-_Vong_Co_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24750771/Cam_Ly_-_Xin_Binh_Yen_Ve_Qua_Day.mpg
http://rapidshare.com/files/24750728/Cam_Ly_-_Xin_Duoc_La_Tinh_Cuoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750974/Cam_Ly__amp__Canh_Han_-_Gui_Nguoi_Toi_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750911/Cam_Ly__amp__Canh_Han_-_Lam_Quen.mpg
http://rapidshare.com/files/24750305/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Dau_Xot_Ly_Con_Cua.mpg
http://rapidshare.com/files/24750849/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Dem_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24750357/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Khung_Troi_Ngay_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24750295/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Mua_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24750332/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Mua_Cuoi_Tuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24750831/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Mua_Thu_Ky_Niem.mpg
http://rapidshare.com/files/24750872/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Neu_Phoi_Pha_Ngay_Mai.mpg
http://rapidshare.com/files/24750882/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Tim_Lai_Dau_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750841/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Tinh_Hong_Nhu_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24750319/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Tro_Lai_Pho_Cu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750960/Cam_Ly__amp__Dan_Truong_-_Tuyet_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24750863/Cam_Ly__amp__Lam_Truong_-_Khi_Tinh_Yeu_Den.mpg
http://rapidshare.com/files/24753219/Cam_Ly__amp__Lam_Truong_-_Nguoi_Cung_Canh_Ngo.mpg
http://rapidshare.com/files/24753297/Cam_Ly__amp__Lam_Truong_-_Tinh_Lam_Lo.mpg
http://rapidshare.com/files/24753265/Cam_Ly__amp__Lam_Truong_-_Xin_Mot_Lan_Thoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750263/Cam_Ly__amp__Minh_Thuan_-_Con_Toi_Voi_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750405/Cam_Ly__amp__Van_Quang_Long_-_No_Duyen.mpg
http://rapidshare.com/files/24754231/Canh_Han_-_Tien_Buoc_Phi_Truong.mpg
http://rapidshare.com/files/24751346/Canh_Han_-_Tinh_Khuc_Lua_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751400/Canh_Han_-_Toc_em_duoi_ga.mpg
http://rapidshare.com/files/24750160/Cat_Tien_-_Oi_Tinh_Yeu_I.MPG
http://rapidshare.com/files/24750593/Cat_Tien_-_Oi_Tinh_Yeu_II.mpg
http://rapidshare.com/files/24750605/Cat_Tien_-_Tinh_Con_Phong_Ba_1.wmv
http://rapidshare.com/files/24750127/Cat_Tien_-_Tinh_Da_Lang_Quen.mpg
http://rapidshare.com/files/24750283/Cecilia_Cheung_-_Star_Wish.mpg

Ghost1982
07-04-2007, 20:42
http://rapidshare.com/files/24750118/Chau_Gia_Kiet_-_Anh_Chang_Dep_Chai.asf
http://rapidshare.com/files/24753093/Chau_Gia_Kiet_-_Buoc_Chan_Lam_Lo.mpg
http://rapidshare.com/files/24750115/Chau_Gia_Kiet_-_Co_Nang_Dep_Gai.asf
http://rapidshare.com/files/24750257/Chau_Gia_Kiet_-_Con_lai_gi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750149/Chau_Gia_Kiet_-_Con_Mua_Chieu_Nay.mpg
http://rapidshare.com/files/24750188/Chau_Gia_Kiet_-_Cuoc_Tinh_Mong_Manh.mpg
http://rapidshare.com/files/24750341/Chau_Gia_Kiet_-_Tham_Goi_Ten_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750301/Chau_Gia_Kiet_-_Tinh_Nhu_May_Khoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750136/Chau_Gia_Kiet_-_Vang_Em_Trong_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751376/Chau_Gia_Kiet_-_Yeu_Lam_II.mpg
http://rapidshare.com/files/24754478/Chau_Hoang_Nhung_-_Tinh_Thu_Nhat.mpg
http://rapidshare.com/files/24751329/Chau_Ngoc_-_Tinh_Yeu_La_Gi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750286/Che_Linh_-_Nho_Nguoi_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750706/Che_Linh_-_Tren_Buon_Vung_Chien_Thuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24751299/D__amp__D_-_Danh_Nuoc_Mat_Cho_Ngay_Sau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751410/D__amp__D_-_Mong_Ve_Chon_Cu.mpg
http://rapidshare.com/files/24751298/D__amp__D_-_Ru_Trong_Xot_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24751342/D__amp__D_-_Vet_Thuong_Long.mpg
http://rapidshare.com/files/24750108/Da_Nhat_Yen_-_Voi_Anh_Dem_Nay.mpg
http://rapidshare.com/files/24751564/Dam_Vinh_Hung_-_Anh_Van_Biet.mpg
http://rapidshare.com/files/24750268/Dam_Vinh_Hung_-_Binh_Minh_Se_Mang_Anh_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24750226/Dam_Vinh_Hung_-_Chen_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24751453/Dam_Vinh_Hung_-_Co_Don_Minh_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751563/Dam_Vinh_Hung_-_Co_Don_Tieng_Song.mpg
http://rapidshare.com/files/24751434/Dam_Vinh_Hung_-_Con_Tim_Vung_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24751551/Dam_Vinh_Hung_-_Danh_Mat.mpg
http://rapidshare.com/files/24749794/Dam_Vinh_Hung_-_Giay_Phut_Chia_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24749824/Dam_Vinh_Hung_-_Goc_Pho_Rieu_Xanh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751546/Dam_Vinh_Hung_-_Lac_Mat_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24751381/Dam_Vinh_Hung_-_Mau_Toc_Nhung.mpg
http://rapidshare.com/files/24749844/Dam_Vinh_Hung_-_Mot_Phut_Dam_Me.mpg
http://rapidshare.com/files/24749719/Dam_Vinh_Hung_-_Nuoc_Mat.mpg
http://rapidshare.com/files/24751560/Dam_Vinh_Hung_-_Tinh_Dai_Kho.mpg
http://rapidshare.com/files/24751426/Dam_Vinh_Hung_-_Tinh_Oi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751362/Dam_Vinh_Hung_-_Tinh_Yeu_Khong_Loi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749798/Dam_Vinh_Hung_-_Trai_Tim_Tinh_Si.mpg
http://rapidshare.com/files/24751522/Dan_Truong_-_Anh_Van_Yeu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24751556/Dan_Truong_-_Bai_Ca_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24749689/Dan_Truong_-_Bong_Dang_Thien_Than.mpg
http://rapidshare.com/files/24751529/Dan_Truong_-_Buoc_Chan_Le_Loi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749691/Dan_Truong_-_Cho_Tinh_Mai_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24751503/Dan_Truong_-_Cho_Tren_Thang_Nam.mpg
http://rapidshare.com/files/24749859/Dan_Truong_-_Con_Lai_Mot_Minh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749849/Dan_Truong_-_Cuoc_Tinh_Trong_Con_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24751448/Dan_Truong_-_Da_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749772/Dan_Truong_-_Dem_Hoang_Vu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749876/Dan_Truong_-_Di_Ve_Noi_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24751640/Dan_Truong_-_Dong_Song_Bang.mpg
http://rapidshare.com/files/24751446/Dan_Truong_-_E-Mail_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24751677/Dan_Truong_-_Em_Vo_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751617/Dan_Truong_-_Hat_Cho_Mua_Yeu_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24751659/Dan_Truong_-_hay_de_mua_roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750624/Dan_Truong_-_Hoai_Niem_Cu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749765/Dan_Truong_-_Kiep_Rong_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24751520/Dan_Truong_-_Kiep_Ve_Sau.mpg
http://rapidshare.com/files/24749723/Dan_Truong_-_Loi_Hen.mpg
http://rapidshare.com/files/24755120/Dan_Truong_-_Mai_Cho_Em_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24751552/Dan_Truong_-_Manh_Troi_Lanh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751461/Dan_Truong_-_Mua_Thu_Duoi_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24752073/Dan_Truong_-_Noi_Dau_Chia_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24752074/Dan_Truong_-_Phong_Ba_Tinh_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752092/Dan_Truong_-_Tiec_Nuoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749715/Dan_Truong_-_Tinh_Ban.mpg
http://rapidshare.com/files/24752119/Dan_Truong_-_Tinh_Don_Phuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749722/Dan_Truong_-_Tinh_Menh_Mang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755167/Dan_Truong_-_Tinh_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24755183/Dan_Truong_-_Tinh_Yeu_Xa_Voi__I_Want_It_That_Way_.mpg
http://rapidshare.com/files/24752131/Dan_Truong_-_Trai_Tim_Binh_Yen.mpg
http://rapidshare.com/files/24749812/Dan_Truong_-_Trang_Vo.mpg
http://rapidshare.com/files/24751327/Dan_Truong__amp__Nhom_Mua_-_Cuoc_Tinh_Trong_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24750525/Dan_Truong__amp__Phuong_Thanh_-_Bai_Thanh_Ca_Buon.wmv
http://rapidshare.com/files/24755329/Diem_Lien_-_Bin_Minh_Se_Mang_Anh_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24752089/Diem_Lien_-_Cho_Em_Mot_Ngay.mpg
http://rapidshare.com/files/24752228/Diem_Lien_-_Trong_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24749756/Diem_Lien__amp__Le_Minh_-_Tiec_Thuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749758/Diep_Thanh_Thanh_-_Chan_Anh_Ghe.mpg
http://rapidshare.com/files/24752065/Doan_Trang_-_Xin_Dung_Quen_Toi.mpeg
http://rapidshare.com/files/24749681/Don_Ho_-_Cuoc_Doi_Eo_Le.mpg
http://rapidshare.com/files/24752159/Don_Ho__amp__Luong_Tung_Quang_-_Noi_Dau_Nguoi_De_Lai.mpg
http://rapidshare.com/files/24752067/Don_Ho__amp__Ngoc_Hue_-_Thuyen_Tinh_Tren_Song.mpg
http://rapidshare.com/files/24752136/Duc_Huy_-_Nguoi_Tinh_Tram_Nam.mpg
http://rapidshare.com/files/24752350/Dung_Trach_Anh_Toi_Nghiep.mpg
http://rapidshare.com/files/24752191/Duy_Khanh_-_Xuan_Nay_Con_Khong_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24752133/Duy_Manh_-_Hay_Ve_Day_Ben_Anh.mpeg
http://rapidshare.com/files/24749616/Duy_Manh_-_Kiep_Do_Den.mpg
http://rapidshare.com/files/24752124/Duy_Manh_-_Ta_Dau_Co_Say.mpg
http://rapidshare.com/files/24752413/Duy_Manh_-_Tinh_Em_La_Dai_Duong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749649/Gia_Huy_-_Anh_Con_No_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749711/Gia_Huy_-_De_Du_Mot_Cau_Nghia_Tinh.wmv
http://rapidshare.com/files/24752160/Gia_Huy_-_Dem_Thuong_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24752132/Gia_Huy_-_Ky_Dieu.mpeg
http://rapidshare.com/files/24752167/Go_On-Vi_Sao_Trong_Long_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752134/Go_On_-_Lam_Quen.mpeg
http://rapidshare.com/files/24752216/H.A.T.__amp__Ung_Hoang_Phuc_-_Anh_Khong_Muon_Bat_Cong_Voi_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24752180/H.A.T.__amp__Ung_Hoang_Phuc_-_Du_Anh_Se_Khong_La_Nguoi_Em_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24755817/Ha_Vy_-_999_Doa_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24755858/Ha_Vy_-_Anh_Nho_Khong_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24755713/Ha_Vy_-_Chan_Anh_Ghe.mpg
http://rapidshare.com/files/24752500/Ha_Vy_-_Chut_Ky_Niem_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749675/Ha_Vy_-_Hay_Xem_Nhu_Mot_Giac_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24752357/Ha_Vy_-_Nho_Anh_Chieu_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24749694/Ha_Vy_-_Yeu_La_Chet_Trong_Long.mpg
http://rapidshare.com/files/24755740/Ha_Vy_-Tuoi_Doi_Muoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752118/Hai_Trieu_-_Dem_Tien_Biet.mpg
http://rapidshare.com/files/24749637/Han_Thai_Tu_-_Dung_Lang_Yen_Nhu_The.wmv
http://rapidshare.com/files/24752157/Hao_Hoa_-_Ha_Phuong__amp__Hoai_Linh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749653/HAT_-_Danh_Noi_Loi_Chia_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24749678/Henry_Truc_-_Con_Lai_Noi_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24755887/Hoai_An_-_Loi_Me_Ru.mpeg
http://rapidshare.com/files/24752129/Hoai_Anh_-_Anh_Da_Quen_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24755891/Hoai_Nam_-_Ai_Ra_Xu_Hue.mpg
http://rapidshare.com/files/24752100/Hoan_Chau_-_Hoai_Niem_Cu.mpg
http://rapidshare.com/files/24752342/Hoan_Chau_-_Tinh_Chon_Kin.mpg
http://rapidshare.com/files/24752093/Hoang_Chau_-_Ao_Mong_Tinh_Yeu_II.mpg
http://rapidshare.com/files/24749667/Hoang_Chau_-_Dau_Yeu_Tan_Phai.mpg
http://rapidshare.com/files/24752213/Hoang_Chau_-_Doi_Em_La_Canh_Buom.mpg
http://rapidshare.com/files/24749631/Hoang_Chau_-_Em_Se_Khong_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24752162/Hoang_Chau_-_Khoc_Mot_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24755824/Hoang_Chau_-_Loi_Tinh_Anh_Trao.mpg
http://rapidshare.com/files/24749752/Hoang_Chau_-_Nguoi_Dan_Ong_Tham_Lam.mpg
http://rapidshare.com/files/24752334/Hoang_Chau_-_Nhung_Nho_Tinh_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24752137/Hoang_Chau_-_Xin_Dung_Don_Dua.mpg
http://rapidshare.com/files/24752240/Hoang_Chau__amp__Khanh_Dang_-_Tinh_Yeu_Mau_La_Xanh.mpg
http://rapidshare.com/files/24755732/Hoang_Dung_-_Cafe_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24752256/Hoang_Lan_-_Chac_Khong_Bao_Gio.mpg
http://rapidshare.com/files/24749791/Hoang_Lan_-_Phan_To_Tam.mpg
http://rapidshare.com/files/24752509/Hoang_Lan_-_Yeu_Lam.mpg
http://rapidshare.com/files/24755222/Hoang_Thai_Chau_-_Tinh_Cuon_Say.mpg
http://rapidshare.com/files/24755245/Hoang_Thanh_-_Loi_Tinh_Trong_Dem.mpg
http://rapidshare.com/files/24755191/Hoang_Thanh_-_Quan_Khuya_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24752481/Hoang_Thanh_-_Tam_Hon_Xao_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24752252/Hoang_Thanh_-_Tieu_Khuc_Cho_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24752397/Hong_Ngoc_-_Vung_Troi_Binh_Yen.mpg
http://rapidshare.com/files/24752369/Hong_Nhung_-_Biet_Em_Con_Chut_Doi_Hon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749704/Hong_Truc_-_Chuyen_Chung_Minh.mpg
http://rapidshare.com/files/24752415/Hong_Truc_-_Khong_Bao_Gio_Quen_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24754435/Huong_Lan_-_Bang_Bi_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24754152/Huong_lan_-_Bong_Dien_Dien.mpg
http://rapidshare.com/files/24752443/Huong_Lan_-_Loi_Ta_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749783/Huong_Lan_-_Ninh_Kieu_Em_Gai_Can_Tho.mpg
http://rapidshare.com/files/24752487/Huong_Lan_-_Toi_Dua_Em_Sang_Song.mpg
http://rapidshare.com/files/24749809/Huong_Lan__amp__Hoai_Linh_-_Anh_Sau_Ve_Que.mpg
http://rapidshare.com/files/24752349/Huy_Tam_-_Khoanh_Khac.mpg
http://rapidshare.com/files/24752565/Huy_Tam_-_Le_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24753544/Huy_Tam_-_Tinh_Nhat_Phai.mpg
http://rapidshare.com/files/24749708/Huy_Vu_-_Buoc_Lang_Thang.mpg
http://rapidshare.com/files/24753500/Huy_Vu_-_Hay_De_Mua_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753565/Huy_Vu_-_Ngay_Mai_Troi_Lai_Sang.mpg
http://rapidshare.com/files/24753452/Huy_Vu_-_Nhung_Loi_doi_Gian.mpg
http://rapidshare.com/files/24753079/Huy_Vu_-_Noi_Nho_Ngan_Nam.mpg
http://rapidshare.com/files/24752412/Huy_Vu_-_Tam_Hon_Xao_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749754/Huy_Vu_-_Tinh_Don_Phuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749596/Huy_Vu_-_Yeu_Trong_Mong_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24752486/Jimmi_Nguyen_-_Dem_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24749734/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Chiec_Nhan_Ngay_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24749762/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Chuyen_Ngay_Xua_Do.mpg
http://rapidshare.com/files/24749623/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Con_Tiem_Dang_Co_Quen_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749608/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Hoa_Bang_Thang.mpg
http://rapidshare.com/files/24753073/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Nguoi_Phu_Xe.mpg
http://rapidshare.com/files/24749720/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Nho_Ve_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24755864/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Que_Huong_Vet_Thuong_Vo_Hinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749613/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Thu_Ve_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749614/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Trai_Tim_Biet_Khoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24749611/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Tuong_Da_Phoi_Pha.mpg
http://rapidshare.com/files/24749621/Jimmii_J.C._Nguyen_-_Vinh_Biet_Mua_Xanh.mpg
http://rapidshare.com/files/24753044/Jimmii_J.C._Nguyen__amp__Diep_To_Thu_-_Ngoi_Day_Van_Mong_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752804/Jimmii_JC_Nguyen_-_Con_Day_Noi_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24752798/Jimmii_JC_Nguyen_-_Tinh_Xua_Nghia_Cu_III.mpg
http://rapidshare.com/files/24749632/Johnny_Dung_-_Co_Quen_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749657/Johnny_Dung_-_Dem_Thuong_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24749741/Johnny_Dung_-_Kiep_phieu_bong.mpg
http://rapidshare.com/files/24752708/Johnny_Dung_-_Ky_Niem_Nao_Voi_Tan.mpg
http://rapidshare.com/files/24753187/Johnny_Dung_-_Mat_Troi_Diu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24753121/Johnny_Dung_-_Mau_Vang_Chanh__Lemon_Tree_.mpg
http://rapidshare.com/files/24753137/Johnny_Dung_-_Sai_Lam_Van_La_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24753097/Johnny_Dung_-_Sayonara__Vinh_Biet_Tinh_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24753266/Johnny_Dung_-_Soledad__Van_Yeu_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752785/Johnny_Dung_-_Tinh_Don_Phuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24753200/Johnny_Dung_-_Tinh_Mong_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24752834/Johnny_Dung_-_Tinh_Nong.mpg
http://rapidshare.com/files/24753432/Johnny_Dung_-_Tinh_Quay_Got.mpg
http://rapidshare.com/files/24752691/Johnny_Dung_-_Trai_Tim_Thoi_Het_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24753473/Johnny_Dung_-_Van_Mai_Yeu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749739/Johnny_Dung_-_Xin_Mua_Ngung_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749661/Johnny_Dung__amp__Ha_Vy_-_Mua_Phi_Truong.mpg
http://rapidshare.com/files/24754148/Johnny_Dung__amp__Ha_Vy_-_Than_Con_Gai__Kiep_Con_Trai.mpg
http://rapidshare.com/files/24752935/Johny_Dung_-_Bay_Gio_Em_Noi_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24752861/Johny_Dung_-_Nho_ve_em.mpg
http://rapidshare.com/files/24752800/Kenny_Thai_-_Chieu_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24754466/Kha_Tu_-_Nu_Hon_Ben_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24752812/Khanh_Dang_-_Anh_Mong_Em_Quay_Ve.MPG
http://rapidshare.com/files/24752724/Khanh_Dang_-_Buon_Vui_Khoanh_Khac.mpg
http://rapidshare.com/files/24752857/Khanh_Dang_-_Con_Tim_Mo_Coi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753179/Khanh_Dang_-_Cuoc_Tinh_Da_Mat_II.mpg
http://rapidshare.com/files/24749724/Khanh_Dang_-_Phut_Chia_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24753095/Khanh_Dang_-_Thoi_Danh_Quen_Het_Nhung_Doi_Gian.mpg
http://rapidshare.com/files/24752238/Khanh_Dang_-_Tinh_Oi_Xin_Thu_Tha.mpeg
http://rapidshare.com/files/24752786/Khanh_Dang__amp__Quach_An_An_-_Khong_The_Chia_Tay.MPG
http://rapidshare.com/files/24753092/Khanh_Ha_-_Tan_Tac.mpg
http://rapidshare.com/files/24753250/Khanh_Ly_-_Bien_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24753033/Kieu_Nga_-_Hanh_Phuc_Dieu_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24753049/La_Suong_Suong_-_Giot_Suong_Tren_Mi_Mat.mpg
http://rapidshare.com/files/24750584/Lam_Bao_Nam_-_Noi_Dau_Dau_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750626/Lam_Chan_Huy_-_Khong_Co_Gi_De_Thay_The_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750646/Lam_Chan_Huy_-_Nu_Hon_Va_Nuoc_Mat.mpg
http://rapidshare.com/files/24749662/Lam_Chan_Huy_-_Toi_Day_Em_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751354/Lam_Chi_Khanh__amp__Thanh_Thao_-_Tinh_Trong_Con_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24751347/Lam_Hung_-_Anh_Da_Hieu_Tinh_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24751316/Lam_Hung_-_Chuyen_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751427/Lam_Hung_-_Con_Mua_Chieu_Nay.mpg
http://rapidshare.com/files/24751217/Lam_Hung_-_Cuoc_Tinh_Trong_Con_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24751175/Lam_Hung_-_De_Dau_Thuong_Lai_Chinh_Minh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749680/Lam_Hung_-_Dem_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24751074/Lam_Hung_-_Dung_De_Toi_Biet_Em_Doi_Gian.mpg
http://rapidshare.com/files/24753171/Lam_Hung_-_Hat_Cho_Mot_Dong_Song.mpg
http://rapidshare.com/files/24753068/Lam_Hung_-_Khuc_Ca_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749683/Lam_Hung_-_Kiep_Phong_Tran.mpg
http://rapidshare.com/files/24751479/Lam_Hung_-_Ky_Luc_Xa_Chieu_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24755182/Lam_Hung_-_Lieu_Thuoc_Cho_Trai_Tim_II.mpg
http://rapidshare.com/files/24751664/Lam_Hung_-_Nguoi_La_Niem_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751569/Lam_Hung_-_Noi_Dau_Vo_Thuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24755912/Lam_Hung_-_Phoi_Pha.mpg
http://rapidshare.com/files/24753034/Lam_Nhat_Tien_-_999_Doa_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24751507/Lam_Nhat_Tien_-_Khuc_nhat_buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24753084/Lam_Nhat_Tien_-_Lam_Lai_Tu_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751349/Lam_Nhat_Tien_-_Lam_Thu_Tinh_Em_Doc.mpg
http://rapidshare.com/files/24751328/Lam_Nhat_Tien_-_Nho_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753024/Lam_Nhat_Tien_-_Nho_Ve_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749666/Lam_Nhat_Tien_-_Pray.mpg
http://rapidshare.com/files/24751083/Lam_Nhat_Tien_-_Quen_Ca_Loi_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24753071/Lam_Nhat_Tien_-_Tinh_Ngang_Trai.mpg
http://rapidshare.com/files/24751481/Lam_Nhat_Tien__amp__Lam_Thuy_Van_-_Dung_Nhin_Doi_Xa_Voi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751421/Lam_Nhat_Tien__amp__Tu_Quyen_-_Tinh_Yeu_Muon_Thuo.mpg
http://rapidshare.com/files/24753055/Lam_Thuy_Van_-_Anh_La_Tia_Nang_Trong_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749560/Lam_Thuy_Van_-_Chia_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24749540/Lam_Thuy_Van_-_Da_Qua_Thoi_Mong_Cho.mpg
http://rapidshare.com/files/24753199/Lam_Thuy_Van_-_Noi_Dau_Ngot_Ngao.mpg
http://rapidshare.com/files/24749645/Lam_Thuy_Van_-_Tuong_Da_Va_Chut_Suy_Tu.mpg
http://rapidshare.com/files/24753075/Lam_Truong_-_Bai_Ca_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24753147/Lam_Truong_-_Biet_Khuc.mpg
http://rapidshare.com/files/24749677/Lam_Truong_-_Den_Ben_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24753421/Lam_Truong_-_Dung_Lua_Doi.MPG
http://rapidshare.com/files/24750851/Lam_Truong_-_Em_La_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24749700/Lam_Truong_-_Em_Quen_Mua_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749559/Lam_Truong_-_Goi_Doi_Mat_Nai.mpg
http://rapidshare.com/files/24749545/Lam_Truong_-_Got_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749682/Lam_Truong_-_Khat_khao_hon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749620/Lam_Truong_-_Nho_Saigon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749843/Lam_Truong_-_Nhung_Loi_Gian_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753552/Lam_Truong_-_Nieu_Em_Thay_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24753413/Lam_Truong_-_Nu_Hong_Ho_Hung.mpg
http://rapidshare.com/files/24753426/Lam_Truong_-_Phut_Boi_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24754132/Lam_Truong_-_Thien_Duong_Mong_Manh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749633/Lam_Truong_-_Tieng_Sao_Phieu_Bong.mpg
http://rapidshare.com/files/24754433/Lam_Truong_-_Tinh_Don_Phuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24754140/Lam_Truong_-_Tinh_Don_Phuong_II.mpg
http://rapidshare.com/files/24749822/Lam_Truong_-_Tinh_Nhu_Giat_Mong_Tang.mpg
http://rapidshare.com/files/24754445/Lam_Truong_-_Tinh_Phai.mpg
http://rapidshare.com/files/24749640/Lam_Truong_-_Tinh_Thoi_Xot_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24754456/Lam_Truong_-_Trai_Tim_Dang_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24754614/Lam_Truong_-_Tuyet_Lanh.MPG
http://rapidshare.com/files/24754516/Lam_Truong_-_Vo_Ve_Noi_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751285/Lam_Truong_-_Vong_tay_nguoi_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749737/Lam_Truong__amp__Ho_Quynh_Huong_-_Vi_Em_Chinh_La_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24751205/Lam_Truong__amp__Phuong_Thanh_-_Chao_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749740/Lam_Truong__amp__Thu_Phuong_-_Trai_Tim_Khong_Ngu_Yen.mpg
http://rapidshare.com/files/24753057/Lam_Truong__amp__Trizzie_Phuong_Trinh_-_Ngay_Hom_Qua.mpg
http://rapidshare.com/files/24754489/Lam_Vu_-_Anh_Trang_Tan.mpg
http://rapidshare.com/files/24754429/Lam_Vu_-_Cho_Nguoi_Tinh_Xa.MPG
http://rapidshare.com/files/24755924/Lam_Vu_-_Hat_Cho_Nguoi_Da_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24749603/Lam_Vu_-_Van_Mong_Em_Quay_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24755961/Lay_Minh_-_Mai_Mai_Con_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749564/Lay_Minh_-_Tam_Hon_Xao_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24751228/Le_Minh_-_Tinh_Da_Bay_Xa__Chinese_version_.mpg
http://rapidshare.com/files/24755820/Le_Minh_Thay_-_Den_Ben_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751130/Le_Tam_-_Mot_Thuo_Yeu_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753096/Le_Uyen_Phuong_-_Hay_Ngoi_Xuong_Day.mpg
http://rapidshare.com/files/24749605/Linda_Trang_Dai_-_Hao_Hoa.mpg
http://rapidshare.com/files/24755762/Linda_Trang_Dai__amp__Tommy_Ngo_-_Radio_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749499/Liu_Yi_Fei_-_Mayonoka_No_Door.MPG
http://rapidshare.com/files/24751300/Loan_Chau_-_Cuoc_Tinh_Van_Dam.mpg
http://rapidshare.com/files/24755841/Loan_Chau_-_Lang_Nghe_Con_Tim_Hat.mpg
http://rapidshare.com/files/24749518/Loan_Chau_-_Mua_Xuan_Trong_Doi_Mat_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749647/Luong_Bich_Huu_-__Dam_Trong_Tim.mpg
http://rapidshare.com/files/24749574/Luong_Gia_Huy_-_Neu_Yeu__Ta_Dung_Gian_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24755815/Luong_Tung_Quang_-_Cry.mpg
http://rapidshare.com/files/24749577/Luong_Tung_Quang_-_Cuoc_Tinh_Cay_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24749523/Luong_Tung_Quang_-_Cuoc_Tinh_Danh_Mat.mpg
http://rapidshare.com/files/24755859/Luong_Tung_Quang__amp__Nhu_Loan_-_Trai_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755750/Luu_Bich_-_Anh_Sang_Cua_Doi_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755803/Luu_Bich_-_Dai_Kho.mpg
http://rapidshare.com/files/24749490/Luu_Bich_-_Hiu_Hat_Doi_Nhau.mpeg
http://rapidshare.com/files/24755909/Luu_Bich_-_Pho_Van_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24749629/Luu_Chi_Vy_-__Nguoi_Ay_Va_Toi_Em_Phai_Chon.avi
http://rapidshare.com/files/24749514/Luu_Chi_Vy_-_Cang_Quen_Cang_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24749551/Luu_Chi_Vy_-_Nhung_Gian_Doi_Chi_Lam_Don_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24749579/Luu_Chi_Vy_-_Tinh_Giau_Tinh_Ngheo.mpg
http://rapidshare.com/files/24749627/Luu_Gia_Bao_-_Tiec_Thuong_Cuoc_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24752795/Luu_Minh_Thang_-_Canh_Chim_Lac_Loi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755770/Ly_Hai_-_Ai_Den_Saigon.mpg
http://rapidshare.com/files/24755872/Ly_Hai_-_Anh_Mong_Co_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24752858/Ly_Hai_-_Ao_Hoa_Ben_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755849/Ly_Hai_-_Co_Don_Minh_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749702/Ly_Hai_-_Danh_Thoi_Chia_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24749587/Ly_Hai_-_De_Lai_Sau_Lung_Noi_Dau.wmv
http://rapidshare.com/files/24752692/Ly_Hai_-_Di_Vang_Nhat_Nhoa.mpg
http://rapidshare.com/files/24749239/Ly_Hai_-_Giat_Mo_Cua_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24755918/Ly_Hai_-_Giay_Phut_Chia_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24749228/Ly_Hai_-_Khi_Nguoi_Dan_Ong_Khoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24752790/Ly_Hai_-_Khong_Yeu_Thi_Thoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752645/Ly_Hai_-_Khuc_Hat_Cha_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749258/Ly_Hai_-_Kiep_Phong_Ba.mpg
http://rapidshare.com/files/24755809/Ly_Hai_-_Lieu_Thuoc_Cho_Trai_Tim.mpg
http://rapidshare.com/files/24749186/Ly_Hai_-_Loi_Me_Ru.mpg
http://rapidshare.com/files/24749158/Ly_Hai_-_Nguoi_Dien_Biet_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24755825/Ly_Hai_-_Nguoi_Hoi_Anh_Muon_Quay_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24755861/Ly_Hai_-_Niem_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24755811/Ly_Hai_-_Noi_Dau_Hoang_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755763/Ly_Hai_-_Sao_No_Danh_Quen.mpg
http://rapidshare.com/files/24752674/Ly_Hai_-_Thoi_Danh_Chia_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24755690/Ly_Hai_-_Tinh_Dai_Kho.mpg
http://rapidshare.com/files/24755804/Ly_Hai_-_Toi_Da_Lam_Tin_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749269/Ly_Hai_-_Toi_Di_Tim_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755779/Ly_Hai_-_Trai_Tim_Dong_Cam.mpg
http://rapidshare.com/files/24749172/Ly_Hai_-_Vui_Tron_Dem_Nay.mpg
http://rapidshare.com/files/24755833/Ly_Hai_-_Xin_Dung_Quen_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24755822/Ly_Hai_-_Yeu_Lam.mpg
http://rapidshare.com/files/24755768/Ly_Hai__amp__-_Nho_Ky_Niem_Chung_Ta.mpg
http://rapidshare.com/files/24755848/Ly_Hai__amp__Hoang_Chau_-_Binh_Minh_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749604/Ly_Hai__amp__Hoang_Chau_-_Cho_Phone_Cua_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749761/Ly_Hai__amp__Hoang_Chau_-_Phut_Biet_Ly.mpg
http://rapidshare.com/files/24755810/Ly_Hai__amp__Thanh_Thao_-_Mua_Nang_Cuoc_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24755812/Manh_Dinh_-_Cho_Ky_Niem_Mua_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24755764/Manh_Dinh_-_Qua_Ngo_Nha_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24749278/Manh_Quynh_-_Ai_Kho_Vi_Ai.mpg
http://rapidshare.com/files/24752243/Manh_Quynh_-_Co_Le.mpg
http://rapidshare.com/files/24755793/Manh_Quynh_-_Cuoi_Neo_Duong_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749315/Manh_Quynh_-_Dam_Cuoi_Nghe.mpg
http://rapidshare.com/files/24749212/Manh_Quynh_-_Go_Cua_Trai_Tim.mpg
http://rapidshare.com/files/24749305/Manh_Quynh_-_Hat_Hiu_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24752479/Manh_Quynh_-_Muoi_Nam_Tai_Ngo.mpg
http://rapidshare.com/files/24755775/Manh_Quynh_-_Phuong_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24755558/Manh_Quynh_-_So_Ngheo.mpg

Ghost1982
07-04-2007, 20:43
http://rapidshare.com/files/24749204/Manh_Quynh_-_Tro_Ve_Cat_Bui_2.mpg
http://rapidshare.com/files/24755995/Manh_Quynh_-_Tuy_Ca.mpg
http://rapidshare.com/files/24755498/Manh_Quynh_-_Yeu_Nguoi_Chung_Vach.mpg
http://rapidshare.com/files/24752329/Manh_Quynh__amp__Phi_Nhung_-_Doan_Cuoi_Tinh_Yeu.avi
http://rapidshare.com/files/24755513/May_Trang__amp__Thanh_Thao_-_Lien_Khuc_Oi_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24752524/Minh_Khang_-_Ke_Trang_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24749655/Minh_Khang_-_Tha_Lam_Nguoi_Ban_Than.mpg
http://rapidshare.com/files/24749503/Minh_Khang_-_Tro_Choi_Cay_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755475/Minh_Thuan_-_Anh_Yeu_Ta_Ao_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755531/Minh_Tuan_-_Anh_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749101/Minh_Tuyet_-_999_Doa_Hoa_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749206/Minh_Tuyet_-_Anh_Thi_Khong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749117/Minh_Tuyet_-_Ao_Mong_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749232/Minh_Tuyet_-_Bo_Ben_La.mpg
http://rapidshare.com/files/24749235/Minh_Tuyet_-_Chieu_Dong_Di_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24749245/Minh_Tuyet_-_Chieu_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24749215/Minh_Tuyet_-_Cho_Em_Mot_Ngay.mpg
http://rapidshare.com/files/24749181/Minh_Tuyet_-_Chut_Tinh_Mong_Manh.mpeg
http://rapidshare.com/files/24749214/Minh_Tuyet_-_Co_Khi_Nao.mpg
http://rapidshare.com/files/24749216/Minh_Tuyet_-_Co_Phai_Em_Da_Yeu_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749211/Minh_Tuyet_-_Con_Toi_Voi_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749177/Minh_Tuyet_-_Cuoc_Tinh_Dang_Cay.mpg
http://rapidshare.com/files/24749136/Minh_Tuyet_-_Da_Khong_Yeu_Thi_Thoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749155/Minh_Tuyet_-_Da_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749176/Minh_Tuyet_-_Dau_Chon_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749276/Minh_Tuyet_-_Dem_Lao_Xao.mpeg
http://rapidshare.com/files/24749189/Minh_Tuyet_-_Di_Ve_Noi_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24749182/Minh_Tuyet_-_Doi_Buoc_Anh_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24749223/Minh_Tuyet_-_Dung_Noi_Cau_Gia_Tu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749193/Minh_Tuyet_-_Em_Van_Doi_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749197/Minh_Tuyet_-_Giac_Mo_Mua_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749250/Minh_Tuyet_-_Gio_Bac.mpg
http://rapidshare.com/files/24749217/Minh_Tuyet_-_Goc_pho_buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749195/Minh_Tuyet_-_Hat_Cho_Nguoi_o_Lai.mpg
http://rapidshare.com/files/24749246/Minh_Tuyet_-_Hay_De_Tinh_Ngu_Yen.mpeg
http://rapidshare.com/files/24749225/Minh_Tuyet_-_Hay_Hua_Nghe_Anh.mpeg
http://rapidshare.com/files/24755545/Minh_Tuyet_-_Hoa_Tan.mpg
http://rapidshare.com/files/24749199/Minh_Tuyet_-_Hoi_Nguoi_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749164/Minh_Tuyet_-_Lam_Sao_Anh_Biet.asf
http://rapidshare.com/files/24749263/Minh_Tuyet_-_Luoi_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749165/Minh_Tuyet_-_Mo_Nhung_Ngay_Nang_Len.mpg
http://rapidshare.com/files/24748907/Minh_Tuyet_-_Mong_Mo_Xa_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748819/Minh_Tuyet_-_Mot_thoi_Da_Xa_2.mpg
http://rapidshare.com/files/24748947/Minh_Tuyet_-_Mot_Thuo_Yeu_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748908/Minh_Tuyet_-_Mua_Tren_Cuoc_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24748866/Minh_Tuyet_-_Ngay_Xua_Anh_Hoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748913/Minh_Tuyet_-_Nho_Anh_Trong_Dem.mpg
http://rapidshare.com/files/24748850/Minh_Tuyet_-_Nhung_Buoi_Chieu_Vang.mpeg
http://rapidshare.com/files/24748901/Minh_Tuyet_-_Nhung_Loi_Doi_Gian.mpg
http://rapidshare.com/files/24748860/Minh_Tuyet_-_Noi_Dau_Ngot_Ngao.mpg
http://rapidshare.com/files/24748823/Minh_Tuyet_-_Noi_Dau_Ngot_Ngao.mpg
http://rapidshare.com/files/24748864/Minh_Tuyet_-_Nu_Hon_Biet_Ly.mpg
http://rapidshare.com/files/24748830/Minh_Tuyet_-_Nu_Hong_Mong_Manh.mpg
http://rapidshare.com/files/24748829/Minh_Tuyet_-_Phut_Ban_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24748887/Minh_Tuyet_-_Sao_Anh_Bo_Ra_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24748979/Minh_Tuyet_-_Tham_Goi_Ten_Anh.wmv
http://rapidshare.com/files/24748932/Minh_Tuyet_-_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24749191/Minh_Tuyet_-_Tinh_Co.mpg
http://rapidshare.com/files/24749187/Minh_Tuyet_-_Tinh_Don_Coi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748736/Minh_Tuyet_-_Tinh_Lo_Cach_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24748722/Minh_Tuyet_-_Tinh_Phai.asf
http://rapidshare.com/files/24748724/Minh_Tuyet_-_Tinh_Si.mpg
http://rapidshare.com/files/24748720/Minh_Tuyet_-_Trai_Tim_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24748663/Minh_Tuyet_-_Trong_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24748671/Minh_Tuyet_-_Tuong_Da_Phoi_Pha.mpg
http://rapidshare.com/files/24748689/Minh_Tuyet_-_Vung_Troi_Binh_Yen.mpg
http://rapidshare.com/files/24748725/Minh_Tuyet_-_Xuan_Va_Tuoi_Tre.mpg
http://rapidshare.com/files/24748818/Minh_Tuyet_-_Yeu_Anh_Tron_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749615/Minh_Tuyet__amp__Huy_Vu_-_Binh_Minh_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24749652/Minh_Tuyet__amp__Huy_Vu_-_Dem_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24749516/Minh_Tuyet__amp__Huy_Vu_-_Huong_Ruou_Tinh_Nong.mpg
http://rapidshare.com/files/24749665/Minh_Tuyet__amp__Johnny_Dung_-_Ca_Phe_Mot_Minh.mpg
http://rapidshare.com/files/24749252/Minh_Tuyet__amp__Johnny_Dung_-_Em_Ve_Tinh_Khoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24749292/Minh_Tuyet__amp__Johnny_Dung_-_Neu_Dieu_Do_Xay_Ra.mpg
http://rapidshare.com/files/24749210/Minh_Tuyet__amp__Johnny_Dung_-_Trai_Tim_Khong_Ngu_Yen.mpg
http://rapidshare.com/files/24755753/Minh_Tuyet__amp__Lam_Truong_-_Than_Dieu_Dai_Hiep.mpg
http://rapidshare.com/files/24749167/Minh_Tuyet__amp__Luong_Tung_Quang_-_Ngay_Mai_Mua_Thoi_Roi.mpeg
http://rapidshare.com/files/24749184/Minh_Tuyet__amp__Nhat_Trung_-_Ca_Phe_Buon.asf
http://rapidshare.com/files/24755524/Minh_Tuyet__amp__Tam_Doan__amp__Ha_Vy_-_Lien_Khuc_Dan_Ca.mpg
http://rapidshare.com/files/24749194/Minh_Tuyet__amp__The_Son_-_Vi_Ngot_Doi_Moi.mpeg
http://rapidshare.com/files/24748808/Minh_Vy_-_Em_Oi_Dung_Doi_Thay.mpg
http://rapidshare.com/files/24752348/Mong_Ngoc-_Duong_Dai_Mot_Bong.mpg
http://rapidshare.com/files/24752607/Mong_Thi_-_Dung_Trach_Anh_Toi_Nghiep.mpg
http://rapidshare.com/files/24752476/Mong_Thi_-_Giong_Song_Lo_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755509/My_Huyen_-_Dem_Vu_Truong.mpg
http://rapidshare.com/files/24748832/My_Huyen_-_Tan_Nua_Vang_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755411/My_Huyen_-_Tinh_Yeu_Tra_Lai_Trang_Sao.mpg
http://rapidshare.com/files/24755239/My_Linh_-_Chi_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752244/My_Tam_-_Ban_Mai_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24755541/My_Tam_-_Bang_Lang_Tim.mpg
http://rapidshare.com/files/24752548/My_Tam_-_Cay_Dan_Sinh_Vien.mpg
http://rapidshare.com/files/24755463/My_Tam_-_Dau_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24752214/My_Tam_-_Doi_Canh_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24755459/My_Tam_-_Dung_hoi_vi_sao.mpg
http://rapidshare.com/files/24755456/My_Tam_-_Giau_Em_Vao_Noi_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24752121/My_Tam_-_Hat_Voi_Dong_Song.mpeg
http://rapidshare.com/files/24748879/My_Tam_-_Nguoi_Yeu_Dau_Oi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755247/My_Tam_-_Nhe_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24752352/My_Tam_-_Tinh_Lo_Cach_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24755221/My_Tam_-_Tinh_Me.mpg
http://rapidshare.com/files/24755398/My_Tam_-_Tinh_Nhu_Ngon_Nen.mpeg
http://rapidshare.com/files/24755145/My_Tam_-_Tuoi_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24755187/My_Tam_-_Yeu_Dai_Kho.mpg
http://rapidshare.com/files/24748812/Ngo_Mai_Trang__amp__Nguyen_Phi_Hung__amp__Quang_Vi nh_-_2_Cong_1_Bang_0.mpg
http://rapidshare.com/files/24755450/Ngoc_Anh_-_Khong_Con_Ai.mpg
http://rapidshare.com/files/24755536/Ngoc_Anh__amp__Quoc_Hung_-_Song_Cuon.mpg
http://rapidshare.com/files/24755211/Ngoc_Han_-_Chiec_Bong_Don_Coi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755301/Ngoc_Ho_-_Chuyen_Tinh_Hoa_Ngoc_Lan.mpg
http://rapidshare.com/files/24755134/Ngoc_Hue_-_Thu_Vang_Tren_Loi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748828/Ngoc_Lan_-_Good_Bye_My_Love.mpg
http://rapidshare.com/files/24752515/Ngoc_Son_-_Cay_Cau_Dua.mpg
http://rapidshare.com/files/24755198/Ngoc_Son_-_Dem_Cuoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752445/Ngoc_Son_-_Hat_Nua_Di_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24755331/Ngoc_Son_-_Ru_Nua_Vang_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755160/Ngoc_Son_-_Tinh_Cha.mpg
http://rapidshare.com/files/24748886/Ngoc_Thuy_-_Chi_Mot_Lan_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24752491/Ngoc_Thuy_-_Chieu_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24748854/Ngoc_Thuy_-_Nua_hon_lua_doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752390/Nguyen_Hoai_Anh_-_Hy_Vong_Mong_Manh.mpg
http://rapidshare.com/files/24748930/Nguyen_Hoang_Nam_-_Gio_Con_Lai_Gi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752419/Nguyen_Hung_-_Chi_Rieng_Minh_Ta.mpg
http://rapidshare.com/files/24752523/Nguyen_Hung_-_cho_Mot_Tieng_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748852/Nguyen_Hung_-_Con_Lai_Noi_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24755266/Nguyen_Hung_-_Diep_Vu_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24752569/Nguyen_Hung_-_Hay_Hat_Khuc_Samba.mpg
http://rapidshare.com/files/24752102/Nguyen_Hung_-_Khuc_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24755227/Nguyen_Hung_-_Sau_Dong.mpg
http://rapidshare.com/files/24755152/Nguyen_Hung_-_Vang_Bong_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24755386/Nguyen_Hung_-_Xe_Hoa_Mot_Chuyen.mpg
http://rapidshare.com/files/24755214/Nguyen_Hung__amp__Don_Ho__amp__The_Son_-_Ve_Day_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24755318/Nguyen_Hung__amp__Loan_Chau_-_Nhu_La_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24755307/Nguyen_Hung__amp__Luu_Bich_-_Vu_Khuc_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748556/Nguyen_Khang_-_Nho_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24755190/Nguyen_Phi_Hung_-_Anh_Khong_Muon_Ra_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24752154/Nguyen_Phi_Hung_-_Dang_em.mpg
http://rapidshare.com/files/24751606/Nguyen_Phi_Hung_-_Khuc_Tu_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24748531/Nguyen_Phi_Hung_-_Mua_Tuyet_Vong.mpg
http://rapidshare.com/files/24752055/Nguyen_Phi_Hung_-_Nho_Gap_Ngan_Lan_Hon.mpg
http://rapidshare.com/files/24755297/Nguyen_Phi_Hung_-_Nhung_Vi_Sao_Yeu_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24755303/Nguyen_Phi_Hung_-_Tinh_Don_Coi.mpg
http://rapidshare.com/files/24752114/Nguyen_Son_-_Doan_Cuoi_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748526/Nguyen_Thang_-_Mai_Khong_Tro_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24748528/Nguyen_Thang_-_Mot_Lan_Lang_Thang_Roi_Thoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748560/Nguyen_Thang_-_Nguoi_Ra_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24748577/Nguyen_Thang_-_Tinh_Trong_Con_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24748558/Nguyen_Thang_-_Van_Mong_Em_Ben_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24748559/Nguyen_Thang_-_Vi_Sao_Khong_Noi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748521/Nguyen_Thang_-_Xin_Cho_Mai_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748543/Nguyen_Thang__amp__Tu_Quyen_-_Song_Trong_Phut_Giay.mpg
http://rapidshare.com/files/24748749/Nguyen_Van_Chung_-_Vang_Trang_Khoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24752039/Nguyen_Vu_-_Cuoc_Tinh_Mua_Thu.mpg
http://rapidshare.com/files/24752105/Nguyen_Vu_-_Xin_Dung_Xa_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24752179/Nguyen_Vu_-_Yeu_Nhau_Roi_Xa_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24755271/Nguyet_Anh__amp__Quoc_Hung_-_Ai_Se_Biet_Truoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24748686/Nhat_Tinh_Anh_-_Anh_Trang_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24755046/Nhat_Tinh_Anh_-_Mong_Manh_Tinh_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24755019/Nhat_Tinh_Anh_-_Neu_Nhu_Em_That_Long.mpg
http://rapidshare.com/files/24748705/Nhat_Tinh_Anh_-_Sao_Voi_Chia_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24755171/Nhat_Tinh_Anh_-_Tinh_Anh_Van_Nhu_The.mpg
http://rapidshare.com/files/24755121/Nhat_Tinh_Anh_-_Tinh_Yeu_Mang_Theo.mpg
http://rapidshare.com/files/24748729/Nhat_Tinh_Anh__amp__Khanh_Ngoc-_Vang_Trang_Khoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24755161/Nhat_Trung_-_Goc_Pho_Reu_Xanh.mpg
http://rapidshare.com/files/24755261/Nhom_GMC_-_Tinh_Mai_Theo_Ta.mpg
http://rapidshare.com/files/24748728/Nhu_Loan_-_Buon_trong_dem_mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24755133/Nhu_Quynh_-_Anh_Cu_Hen.mpg
http://rapidshare.com/files/24748552/Nhu_Quynh_-_Cho_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755096/Nhu_Quynh_-_Chong_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24755028/Nhu_Quynh_-_Chuyen_Di_Ve_Sang.mpg
http://rapidshare.com/files/24751717/Nhu_Quynh_-_Chuyen_Hoa_Sim.mpg
http://rapidshare.com/files/24748603/Nhu_Quynh_-_Chuyen_Nang_Thieu_Nu_Ten_Thi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755449/Nhu_Quynh_-_Chuyen_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24755146/Nhu_Quynh_-_Chuyen_Tinh_Hoa_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755178/Nhu_Quynh_-_Don_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24755230/Nhu_Quynh_-_Du_Cho_Hoa_Tan_Ua.mpg
http://rapidshare.com/files/24755268/Nhu_Quynh_-_Loi_Ru_Cua_Me.mpg
http://rapidshare.com/files/24748498/Nhu_Quynh_-_Me_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24755108/Nhu_Quynh_-_Muoi_Ngon_Tay_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748489/Nhu_Quynh_-_Nguoi_Thuong_Ke_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24755066/Nhu_Quynh_-_Noi_Buon_Chau_Pha.mpg
http://rapidshare.com/files/24754738/Nhu_Quynh_-_Thanh_Pho_Suong_Mu.mpg
http://rapidshare.com/files/24755074/Nhu_Quynh_-_Vao_Ha.mpg
http://rapidshare.com/files/24755149/Nhu_Quynh_-_Vong_Tay_Giu_Tron_An_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751725/Nhu_Quynh_-_Xin_Dung_Trach_Da_Da.mpg
http://rapidshare.com/files/24748665/Nhu_Quynh__amp__Duy_Khanh_-_Thuong_Ve_Mien_Trung.MPE
http://rapidshare.com/files/24748690/Nhu_Quynh__amp__Duy_Khanh_-_Thuong_Ve_Mien_Trung.MPEg
http://rapidshare.com/files/24751615/Nhu_Quynh__amp__Gia_Huy_-_Den_Ben_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24755064/Nhu_Quynh__amp__Gia_Hy_-_Nhu_Vat_Nang.mpg
http://rapidshare.com/files/24755166/Nhu_Quynh__amp__Manh_Dinh_-_Tinh_Yeu_Vo_Canh.mpg
http://rapidshare.com/files/24748681/Nhu_Quynh__amp__Nguyen_Hung_-_Ben_Thuong_Hai.mpg
http://rapidshare.com/files/24755323/Nhu_Quynh__amp__The_Son_-_Sac_Hoa_Mau_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24751742/Nhu_Quynh__amp__Truong_Vu_-_Khong_Gio_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748512/Nhu_Vat_Nang.mpg
http://rapidshare.com/files/24748551/Nini_-_So_Sad.mpg
http://rapidshare.com/files/24748537/Nini_-_Tinh_Gian_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748581/Nini__amp__Vina__amp__Anh_Minh_-_Nhu_Vat_Nang.wmv
http://rapidshare.com/files/24751586/Pham_Dinh_Truong_-_Nua_Hon_Thuong_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24755106/Pham_Khai_Tuan_-_Cuoc_Tinh_Da_Mat.mpg
http://rapidshare.com/files/24748569/Pham_Khanh_Hung_-_Chi_Vi_Toi_Khong_Tin.mpg
http://rapidshare.com/files/24748500/Pham_khanh_hung_-_Nguoi_Ra_Di_Vi_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24748636/Pham_Khanh_Hung__amp__Le_May_Trang_-_Chac_Anh_Co_Yeu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24748567/Pham_Quynh_Anh_-_Khong_Dau_Vi_Qua_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24748575/Phan_Dinh_Tung_-_Anh_Van_Con_Yeu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24748586/Phan_Dinh_Tung_-_Boi_Vi_Anh_Yeu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750531/Phan_Dinh_Tung_-_Cam_Bay_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750513/Phan_Dinh_Tung_-_Danh_Roi_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748542/Phan_Dinh_Tung_-_Hay_Nhin_Ve_Tuong_Lai.mpg
http://rapidshare.com/files/24748546/Phan_Dinh_Tung_-_Khat_Khao.asf
http://rapidshare.com/files/24750649/Phan_Dinh_Tung_-_Mong_Em_Luon_Hanh_Phuc.mpg
http://rapidshare.com/files/24748060/Phan_Dinh_Tung_-_Noi_Xua_Anh_Cho.asf
http://rapidshare.com/files/24750536/Phan_Dinh_Tung_-_Thuyen_Xa_Ben_Doi.asf
http://rapidshare.com/files/24750534/Phan_Dinh_Tung_-_Tim_Ve_Voi_Me.asf
http://rapidshare.com/files/24748125/Phan_Dinh_Tung_-_Toi_Van_Tin_Co_Tinh_Yeu.asf
http://rapidshare.com/files/24748110/Phan_Dinh_Tung_-_Yeu_Trong_Mu_Loa.asf
http://rapidshare.com/files/24748564/Phan_Dinh_Tung__amp__Ngo_Mai_Trang_-_Loi_Lam.mpg
http://rapidshare.com/files/24748592/Phan_Dinh_Tung__amp__Uyen_Trang_-_Vi_Em_Gian_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751521/Phi_Nhung_-_Ao_Cuoi_Mau_Hoa_Ca.mpg
http://rapidshare.com/files/24754528/Phi_Nhung_-_Bien_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751363/Phi_Nhung_-_Bong_Dien_Dien.mpg
http://rapidshare.com/files/24751519/Phi_Nhung_-_Canh_Hoa_Rung.mpg
http://rapidshare.com/files/24748079/Phi_Nhung_-_Chuyen_Lam_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24748183/Phi_Nhung_-_Dieu_Buon_Phuong_Nam.mpg
http://rapidshare.com/files/24754509/Phi_Nhung_-_Ke_Chuyen_Trong_Dem.mpg
http://rapidshare.com/files/24754388/Phi_Nhung_-_Lam_Dau_Xu_La.mpg
http://rapidshare.com/files/24754805/Phi_Nhung_-_Mot_Nguoi_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24754518/Phi_Nhung_-_Nam_Cum_Nui_Lue_Huong.mpg
http://rapidshare.com/files/24754719/Phi_Nhung_-_Nguoi_Giau_Cung_Khoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24748165/Phi_Nhung_-_Nhan_Co_Cho_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24754701/Phi_Nhung_-_Nho_Em_Ly_Bong_Mai.mpg
http://rapidshare.com/files/24754519/Phi_Nhung_-_Phan_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24754409/Phi_Nhung_-_Tam_Su_Doi_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748078/Phi_Nhung_-_Tau_Dem_Nam_Cu.mpg
http://rapidshare.com/files/24754372/Phi_Nhung_-_Tinh_Ca_Chim_Da_Da.mpg
http://rapidshare.com/files/24751305/Phi_Nhung_-_Tro_Lai_Bac_Lieu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748039/Phi_Nhung__amp__Manh_Quynh_-_Can_Nha_Mau_Tim.mpg
http://rapidshare.com/files/24750654/Phi_Nhung__amp__Manh_Quynh_-_Don_Xuan_Nay_Nho_Xuan_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24750548/Phi_Nhung__amp__Manh_Quynh_-_Du_Anh_Ngheo.asf
http://rapidshare.com/files/24755256/Phi_Nhung__amp__Manh_Quynh_-_Duyen_Ngheo.mpg
http://rapidshare.com/files/24755219/Phi_Nhung__amp__Manh_Quynh_-_Ngua_O_Thuong_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24755309/Phi_Nhung__amp__Manh_Quynh_-_Tan_Co_Ly_Chim_Quyen.mpg
http://rapidshare.com/files/24755311/Phi_Nhung__amp__Manh_Quynh__amp__Nhu_Quynh_-_Lien_Khuc_Nhan_Cuoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24754529/Phi_Nhung__amp__Tuong_Nguyen_-_Ru_Lai_Cau_Ho.mpg
http://rapidshare.com/files/24754475/Phillip_Huy_-_Dung_Hoi_Vi_Sao.mpg
http://rapidshare.com/files/24748058/Phillip_Huy_-_Giot_Nuoc_Mat_Chay_Nguoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24750742/Phillip_Huy__amp__Thai_Doanh_Doanh_-_Hon_Anh_Gian_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24751270/Phong_Dat_-_Hanh_Phuc_Vo_Tan.mpg
http://rapidshare.com/files/24751324/Phuong_Thanh_-_Doi_Tra.mpg
http://rapidshare.com/files/24754654/Phuong_Thanh_-_Lang_Thang.mpg
http://rapidshare.com/files/24754432/Phuong_Thanh_-_Xin_Lam_Nguoi_Hat_Rong.mpg
http://rapidshare.com/files/24754119/Quach_Thanh_Dan_-_Nguoi_Tinh_Lac_Loi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748446/Quach_Tuan_Du_-_999_Doa_Hoa_Hong.asf
http://rapidshare.com/files/24750621/Quach_Tuan_Du_-_Giac_Mo_Binh_Yen.asf
http://rapidshare.com/files/24750664/Quach_Tuan_Du_-_Khong_La_Khong.asf
http://rapidshare.com/files/24750637/Quach_Tuan_Du_-_Lac_Loi.asf
http://rapidshare.com/files/24750633/Quach_Tuan_Du_-_Loi_Noi_Dau_Moi.asf
http://rapidshare.com/files/24750461/Quach_Tuan_Du_-_Minh_Cung_Yeu_Em_Nhe.asf
http://rapidshare.com/files/24750553/Quach_Tuan_Du_-_Nua_Doi_Mang_Theo.asf
http://rapidshare.com/files/24750544/Quach_Tuan_Du_-_Sao_Khong_Tin_Loi_Anh.asf
http://rapidshare.com/files/24748449/Quach_Tuan_Du_-_Tinh_Yeu_Kho_Quen.asf
http://rapidshare.com/files/24748514/Quach_Tuan_Du_-_Vi_Sao_Nguoi_Di.asf
http://rapidshare.com/files/24748477/Quang_Dung_-_Vi_Do_La_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24748425/Quang_Dung_-_Vi_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24751372/Quang_Ha_-_Con_Duong_Thenh_Thang.MPG
http://rapidshare.com/files/24754167/Quang_Ha_-_Nguyen_Uoc_Trong_Dem.MPG
http://rapidshare.com/files/24754194/Quang_Ha_-_Phieu_Lang.mpg
http://rapidshare.com/files/24748493/Quang_Ha_-_Xin_Danh_Tron_Ben_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24748475/Quang_Le_-_Xuan_Nay_Con_Ve_Me_O_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751356/Quang_Linh_-_Em_Co_Vui_Khi_Mua_Xuan_Den.mpg
http://rapidshare.com/files/24754127/Quang_Linh_-_Tieng_Chim_Da_Da.mpg
http://rapidshare.com/files/24748490/Quang_Linh_-_Tinh_Xua_Nghia_Cu.mpg
http://rapidshare.com/files/24754135/Quang_Vinh_-_Alibaba.mpg
http://rapidshare.com/files/24748515/Quang_Vinh_-_Chuc_Mung_Sinh_Nhat.mpg
http://rapidshare.com/files/24754214/Quang_Vinh_-_Dan_Nuoc_Nam.mpg
http://rapidshare.com/files/24748063/Quang_Vinh_-_Doi_Mai_Co_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24754195/Quang_Vinh_-_Dong_Song_Thoi_Gian.mpg
http://rapidshare.com/files/24754130/Quang_Vinh_-_Dung_Lam_Minh_Xa_Cach_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24754092/Quang_Vinh_-_Dung_Noi_Tiec.mpg
http://rapidshare.com/files/24754118/Quang_Vinh_-_Dung_Nuoi_Tiec.mpg
http://rapidshare.com/files/24754240/Quang_Vinh_-_Em_Mang_Giac_Mo_Anh_Ve_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751353/Quang_Vinh_-_Hat_Cho_Nguoi_Yeu_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751308/Quang_Vinh_-_Lac_Mat_Dong_Song.mpg
http://rapidshare.com/files/24754226/Quang_Vinh_-_Lang_Quen_Cuoc_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24748018/Quang_Vinh_-_Mien_Cat_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24754121/Quang_Vinh_-_Nho_Em_Nhieu.mpg
http://rapidshare.com/files/24754184/Quang_Vinh_-_Noi_Voi_Em.mpg

Ghost1982
07-04-2007, 20:44
http://rapidshare.com/files/24754178/Quang_Vinh_-_Phai_Dau_Cuoc_Tinh.mpeg
http://rapidshare.com/files/24754131/Quang_Vinh_-_Rang_Ta_Chia_Tay.mpg
http://rapidshare.com/files/24754108/Quang_Vinh_-_Tieng_Dan_Phu_Du.mpg
http://rapidshare.com/files/24754142/Quang_Vinh_-_Tinh_Yeu_Tim_Thay.mpg
http://rapidshare.com/files/24754197/Quang_Vinh_-_Vao_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24754136/Quang_Vinh_-_Vo_Ve_Noi_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24754207/Quang_Vinh__amp__Le_Yen_Nhi_-_Ngan_Nam_Phoi_Pha.mpg
http://rapidshare.com/files/24751348/Que_Trang_-_Dang_Do.mpg
http://rapidshare.com/files/24751247/Que_Trang_-_Hai_Loi_Mong.mpg
http://rapidshare.com/files/24751366/Quoc_Dung_-_Diep_Khuc_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24751616/Quoc_Dung_-Ngai_Ngung.mpg
http://rapidshare.com/files/24748072/Sy_Dan_-_Muon_Mang.mpg
http://rapidshare.com/files/24748194/Tam_doan_-_Em_Con_Be_Lam_Anh_Oi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753396/Tam_Doan_-_Nguoi_Mang_Tam_Su.mpg
http://rapidshare.com/files/24753521/Tam_Doan_-_Tu_Do_Em_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24753526/Tam_Doan__amp__Phuong_Diem_Hanh_-_Lien_Khuc_Nhac_Truc_Phuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24748097/Tam_Doan__amp__Quoc_Dung_-_Dem_Cuoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748101/Thai_Chanh_Tieu_-_Tinh_Don_Phuong__chinese_.mpg
http://rapidshare.com/files/24748031/Thai_Hung_-_Ru_Trong_Xot_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24748150/Thai_Khang_-_Chuc_Em_Hanh_Phuc.mpg
http://rapidshare.com/files/24748112/Thai_Khang_-_Dinh_Menh_Cay_Dang.mpg
http://rapidshare.com/files/24748038/Thai_Khang_-_Vo_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24753489/Than_Lam_-_Chia_Tay_Tinh_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24753462/Thanh_Ha_-_999_Doa_Hong.mpg
http://rapidshare.com/files/24751345/Thanh_Ha_-_Em_Hay_Ngu_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24753501/Thanh_Lam_-_Tra_No_Tinh_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24748096/Thanh_Thanh_-_Hat_Cho_Nguoi_Tinh_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24748034/Thanh_Thao_-_Anh_Da_Quen_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24751224/Thanh_Thao_-_Bai_Tango_Xa_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24751343/Thanh_Thao_-_Co_Quen_Duoc_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24753440/Thanh_Thao_-_Dung_Hoi_Vi_Sao.mpeg
http://rapidshare.com/files/24751294/Thanh_Thao_-_Em_Van_La_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24753255/Thanh_Thao_-_Loi_Me_Ru.mpg
http://rapidshare.com/files/24753488/Thanh_Thao_-_Oi_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24748054/Thanh_Thao_-_Ok__Minh_Chia_Tay.MPG
http://rapidshare.com/files/24753355/Thanh_Thao_-_Tieng_Set.mpg
http://rapidshare.com/files/24753402/Thanh_Thao_-_Xa_Vang.mpg
http://rapidshare.com/files/24751311/Thanh_Thao__amp__Quang_Dung_-_Vi_Ngot_Doi_Moi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748106/Thanh_Thuy_-_Anh_Cho_Em_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24753487/Thanh_Thuy_-_Nua_Dem_Ngoai_Pho.mpg
http://rapidshare.com/files/24748127/Thanh_Truc_-_Cay_Dan_Sinh_Vien.mpg
http://rapidshare.com/files/24748156/Thanh_Truc_-_Dau_Chon_Tinh_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24753457/Thanh_Tung_-_Loi_To_Tinh_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24753417/Thanh_Tuyet_-_Ve_Duoi_Mai_Nha.mpg
http://rapidshare.com/files/24753447/Thanh_Van_-_Tinh_Yeu_Ban_Mai.mpg
http://rapidshare.com/files/24753228/The_Son__amp__Loan_Chau_-_Tinh_Yeu_Noi_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24751318/The_Vu_-_Chuyen_Dem_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24753235/The_Vu_-_Nhu_The_Tim_Chim.mpg
http://rapidshare.com/files/24753282/Thien_Kim_-_Duong_Ai_Nay_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24753384/Thien_Kim_-_Sac_Mau.mpg
http://rapidshare.com/files/24751257/Thien_Kim_-_Toc_Gio_Thoi_Bay.mpg
http://rapidshare.com/files/24751565/Thien_Trang_-_Doi_Mat_Mot_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748041/Thien_Trang_-_Doi_Mat_Nguoi_Xua.mpg
http://rapidshare.com/files/24748138/Thien_Truong__amp__Dia_Hai_-_Dau_Cham_Het.mpg
http://rapidshare.com/files/24750705/Thien_Truong__amp__Dia_Hai_-_Loi_Noi_Nhan_Gian.mpg
http://rapidshare.com/files/24753167/Thien_Truong__amp__Dia_Hai_-_Yeu_Trong_Mu_Loa.mpg
http://rapidshare.com/files/24753324/Thu_Cuoi_-_Van_Quang_Long.mpg
http://rapidshare.com/files/24750735/Thu_Minh_-_Nho_Anh.wmv
http://rapidshare.com/files/24748108/Thu_Thuy_-_Loi_Chia_Tay_De_Noi_The_Sao_Anh.MPG
http://rapidshare.com/files/24748023/Thu_Thuy_-_Sao_Em_Van_Yeu.MPG
http://rapidshare.com/files/24747987/Thu_Thuy__amp__Luong_Bang_Quang_-_Anh_Tin_Minh_Da_Cho_Nhau_Mot_Ky_Niem.MPG
http://rapidshare.com/files/24750582/Thu_Thuy__amp__Pham_Ba_Duc_-_Mong_Anh_Quay_Ve.MPG
http://rapidshare.com/files/24748049/Thu_Thuy__amp__Vo_-_Dem_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24751200/Thuy_Hang_-_Chien_Xe_Lam_Chieu.mpg
http://rapidshare.com/files/24751056/Thuy_Hang_-_Hoi_Con_Nho_Hay_Quen.mpg
http://rapidshare.com/files/24748048/Thuy_Tien_-_Am_Tham.mpg
http://rapidshare.com/files/24747980/To_Chan_Phong_-_Khuc_Nhac_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24750710/Tran_Nguyen_-_Tinh_Doi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750528/Tran_Tam_-_Buoc_Chan_Tinh_Yeu.MPG
http://rapidshare.com/files/24751062/Tran_Tam_-_Doi_Thay.mpg
http://rapidshare.com/files/24751160/Tran_Tam_-_Dong_Sang_Di_Mong.mpg
http://rapidshare.com/files/24750587/Tran_Tam_-_Hua_Nhieu__That_Hua_That_Nhieu_2.mpg
http://rapidshare.com/files/24750467/Tran_Tam_-_Kiep_Chung_Tinh.asf
http://rapidshare.com/files/24750475/Tran_Tam_-_Loi_Noi_Tu_Trai_Tim.asf
http://rapidshare.com/files/24750477/Tran_Tam_-_Nguoi_Dan_Ong_Chan_That.asf
http://rapidshare.com/files/24748111/Tran_Tam_-_Nguoi_Phu_Nu_Tu_Tin.asf
http://rapidshare.com/files/24750460/Tran_Tam_-_Sau_Mot_Tinh_Yeu.asf
http://rapidshare.com/files/24748120/Tran_Tam_-_Tinh_Da_Doi_Thay.asf
http://rapidshare.com/files/24747917/Tran_Tam_-_Toi_Se_Khong_Yeu.asf
http://rapidshare.com/files/24750629/Tran_Thu_Ha_-_Det_Tam_Gai.mpg
http://rapidshare.com/files/24751154/Trang_Thanh_Lan_-_Dam_Cuoi_Dau_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24748133/Tri_Hai_-_Mac_Ke_Nguoi_Ta_Noi.mpg
http://rapidshare.com/files/24747995/Trieu_Hoang_-_Ngay_Do_Ta_Yeu_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24753264/Trieu_Hoang_-_Nhat_Ky.mpeg
http://rapidshare.com/files/24748036/Trina_-_Chuyen_Thuong_Tinh_The_Thoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24748042/Trish_Thuy_Trang_-_Autumn_leaves.mpg
http://rapidshare.com/files/24747981/Trish_Thuy_Trang_-_Chi_La_Giac_Mo_Qua.mpg
http://rapidshare.com/files/24753270/Truc_Lam__amp__Truc_Linh_-_Bup_Be_Khong_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750694/Truc_Lam__amp__Truc_Linh_-_Doi_Khong_Nhu_La_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24750790/Truc_Lam__amp__Truc_Linh_-_Duong_Vao_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750595/Truc_Linh__amp__Truc_Lam_-_Con_Tim_Va_Nuoc_Mat.mpg
http://rapidshare.com/files/24750645/Truong_Dan_Huy_-_Ben_Em_Nhung_Ngay_Vui.mpg
http://rapidshare.com/files/24750563/Truong_Dan_Huy_-_Co_Em_Ve_Day.mpg
http://rapidshare.com/files/24748055/Truong_Dan_Huy_-_Co_Mot_Ngay_Nhu_The.asf
http://rapidshare.com/files/24748030/Truong_Dan_Huy_-_Di_Vang_Cuoc_Doi.asf
http://rapidshare.com/files/24753223/Truong_Dan_Huy_-_Neu_Khong_Co_Em.MPG
http://rapidshare.com/files/24748187/Truong_Dan_Huy_-_Phi_Truong_Biet_Ly.MPG
http://rapidshare.com/files/24748095/Truong_Duy_-_Hat_Nua_Di_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24747842/Truong_Vu_-_Ao_Em_Chua_Mat_Mot_Lan.mpg
http://rapidshare.com/files/24746855/Truong_Vu_-_Ao_Em_Chua_Mat_Mot_Lan.mpg
http://rapidshare.com/files/24753325/Truong_Vu_-_Bac_Mau_Ao_Tran.mpg
http://rapidshare.com/files/24747848/Truong_Vu_-_Canh_nha_ngoai_O.mpg
http://rapidshare.com/files/24746957/Truong_Vu_-_Canh_nha_ngoai_O.mpg
http://rapidshare.com/files/24747845/Truong_Vu_-_Chuyen_Nguoi_Con_Gai_Ao_Sen.mpg
http://rapidshare.com/files/24746976/Truong_Vu_-_Chuyen_Nguoi_Con_Gai_Ao_Sen.mpg
http://rapidshare.com/files/24750948/Truong_Vu_-_Chuyen_Nguoi_Dang_Ao.mpg
http://rapidshare.com/files/24747847/Truong_Vu_-_Chuyen_Tinh_Nguoi_Dan_Ao.mpg
http://rapidshare.com/files/24746828/Truong_Vu_-_Chuyen_Tinh_Nguoi_Dan_Ao.mpg
http://rapidshare.com/files/24747849/Truong_Vu_-_Doan_Buon_Cho_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746836/Truong_Vu_-_Doan_Buon_Cho_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24747851/Truong_Vu_-_Gian_Hon_2.mpg
http://rapidshare.com/files/24746887/Truong_Vu_-_Gian_Hon_2.mpg
http://rapidshare.com/files/24747852/Truong_Vu_-_Giet_Nguoi_Anh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24746998/Truong_Vu_-_Giet_Nguoi_Anh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24747853/Truong_Vu_-_Giot_Le_Dai_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24746874/Truong_Vu_-_Giot_Le_Dai_Trang.mpg
http://rapidshare.com/files/24747854/Truong_Vu_-_Giot_Sau_Trinh_Nu.mpg
http://rapidshare.com/files/24746902/Truong_Vu_-_Giot_Sau_Trinh_Nu.mpg
http://rapidshare.com/files/24750799/Truong_Vu_-_Hai_Ky_Niem_Mot_Chuyen_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24747860/Truong_Vu_-_Loi_Tinh_Viet_Voi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746990/Truong_Vu_-_Loi_Tinh_Viet_Voi.mpg
http://rapidshare.com/files/24747862/Truong_Vu_-_Mot_Lan_Cuoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746852/Truong_Vu_-_Mot_Lan_Cuoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753361/Truong_Vu_-_Ngheo.mpg
http://rapidshare.com/files/24753291/Truong_Vu_-_Ngo_Hon_Qua_Dem.mpg
http://rapidshare.com/files/24753271/Truong_Vu_-_Nguoi_Em_Xom_Dao.mpg
http://rapidshare.com/files/24747861/Truong_Vu_-_Nho_Nguoi_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24746912/Truong_Vu_-_Nho_Nguoi_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24747863/Truong_Vu_-_Nhu_The_Tim_Chim.mpg
http://rapidshare.com/files/24746924/Truong_Vu_-_Nhu_The_Tim_Chim.mpg
http://rapidshare.com/files/24747865/Truong_Vu_-_Sua_Di_Huyen_Thoai.mpg
http://rapidshare.com/files/24746965/Truong_Vu_-_Sua_Di_Huyen_Thoai.mpg
http://rapidshare.com/files/24753471/Truong_Vu_-_Tam_Su_Nguoi_Thuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24753380/Truong_Vu_-_Thiep_Hong_Bao_Tin.mpg
http://rapidshare.com/files/24753357/Truong_Vu_-_Thuong_Han.mpg
http://rapidshare.com/files/24748105/Truong_Vu_-_Ti_Ngo_Cua_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24750747/Truong_Vu_-_Tinh_Dep_Mua_Chom_Chom.mpg
http://rapidshare.com/files/24753341/Truong_Vu_-_Tinh_Khuc_Doan.mpg
http://rapidshare.com/files/24748068/Truong_Vu_-_Tinh_Yeu_Cach_Tro.mpg
http://rapidshare.com/files/24747992/Truong_Vu_-_Tinh_Yeu_Don_Phuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24746952/Truong_Vu_-_Tu_Luc_Em_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24746885/Truong_Vu_-_Tuy_Ca.mpg
http://rapidshare.com/files/24746977/Truong_Vu_-_Uoc_Mo_Ke_Ngheo.mpg
http://rapidshare.com/files/24747048/Truong_Vu_-_Xua_Di_Huyen_Thoai.mpg
http://rapidshare.com/files/24746914/Truong_Vu_-_Yeu_Nguoi_Chung_Vach.mpg
http://rapidshare.com/files/24750989/Truong_Vu__amp__Che_Linh__-_Lien_Khuc_Thanh_Pho_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24747841/Truong_Vu__amp__Ha_Vy_-_Doi_Nga_Chia_Ly.mpg
http://rapidshare.com/files/24746848/Truong_Vu__amp__Ha_Vy_-_Doi_Nga_Chia_Ly.mpg
http://rapidshare.com/files/24747818/Tu_Quyen_-_Anh_hoi_Em_Ve_Day.mpg
http://rapidshare.com/files/24746947/Tu_Quyen_-_Anh_hoi_Em_Ve_Day.mpg
http://rapidshare.com/files/24747820/Tu_Quyen_-_Anh_Thi_Khong.mpg
http://rapidshare.com/files/24746911/Tu_Quyen_-_Anh_Thi_Khong.mpg
http://rapidshare.com/files/24747822/Tu_Quyen_-_Co_Quen_Duoc_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24746996/Tu_Quyen_-_Co_Quen_Duoc_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24750857/Tu_Quyen_-_Em_Van_Biet.mpg
http://rapidshare.com/files/24747824/Tu_Quyen_-_Giat_Mo_Tan_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746897/Tu_Quyen_-_Giat_Mo_Tan_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24747825/Tu_Quyen_-_Goi_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24746854/Tu_Quyen_-_Goi_Nho.mpg
http://rapidshare.com/files/24750830/Tu_Quyen_-_Han_Tinh_Trong_Mua.mpg
http://rapidshare.com/files/24753258/Tu_Quyen_-_Hay_Mang_Niem_Vui_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24747826/Tu_Quyen_-_Khi_Tinh_Yeu_Ta_Tu.mpg
http://rapidshare.com/files/24746883/Tu_Quyen_-_Khi_Tinh_Yeu_Ta_Tu.mpg
http://rapidshare.com/files/24747827/Tu_Quyen_-_Kiep_Ve_Sau.mpg
http://rapidshare.com/files/24746899/Tu_Quyen_-_Kiep_Ve_Sau.mpg
http://rapidshare.com/files/24747830/Tu_Quyen_-_Loi_Nguyen_Cau.mpg
http://rapidshare.com/files/24746898/Tu_Quyen_-_Loi_Nguyen_Cau.mpg
http://rapidshare.com/files/24747831/Tu_Quyen_-_Loi_To_Tinh_De_Thuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24746894/Tu_Quyen_-_Loi_To_Tinh_De_Thuong.mpg
http://rapidshare.com/files/24747834/Tu_Quyen_-_Mai_Hoa.mpg
http://rapidshare.com/files/24746822/Tu_Quyen_-_Mai_Hoa.mpg
http://rapidshare.com/files/24753196/Tu_Quyen_-_Mong_Mo_Xa_Roi.mpg
http://rapidshare.com/files/24747839/Tu_Quyen_-_Nho_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746935/Tu_Quyen_-_Nho_Nguoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753233/Tu_Quyen_-_Nu_Hong_Mong_Manh.mpg
http://rapidshare.com/files/24753100/Tu_Quyen_-_Phut_Ban_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24753168/Tu_Quyen_-_Tinh_Buon_Hay_Vui.mpg
http://rapidshare.com/files/24747838/Tu_Quyen_-_Tinh_Suong_Khoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746941/Tu_Quyen_-_Tinh_Suong_Khoi.mpg
http://rapidshare.com/files/24753170/Tu_Quyen_-_Tinh_Yeu_Ngan_Dam.mpg
http://rapidshare.com/files/24753211/Tu_Quyen_-_Trai_Tim_Thon_Thuc.mpg
http://rapidshare.com/files/24747840/Tu_Quyen_-_Trong_Em_Tinh_Van_Sang.mpg
http://rapidshare.com/files/24746913/Tu_Quyen_-_Trong_Em_Tinh_Van_Sang.mpg
http://rapidshare.com/files/24750575/Tu_Quyen__amp__Lam_Nhat_Tien_-_Tinh_Yeu_Muon_Thuo.mpg
http://rapidshare.com/files/24750543/Tu_Quyen__amp__Lay_Minh_-_Di_Vang_Nhat_Nhoa.mpeg
http://rapidshare.com/files/24750552/Tuan_Hung_-_Chieu_Bien_Vang_Thenh_Thang.asf
http://rapidshare.com/files/24750542/Tuan_Hung_-_Doi_Chut_La_Kho_Khi_Mua_Dong_Ve.asf
http://rapidshare.com/files/24750554/Tuan_Hung_-_Mot_Lan_Duoc_Yeu.asf
http://rapidshare.com/files/24750458/Tuan_Hung_-_Thoang_Ngay_Xua.asf
http://rapidshare.com/files/24750636/Tuan_Hung_-_Tinh_Hoang_Hon.asf
http://rapidshare.com/files/24746592/Tuan_Hung_-_Tinh_Yeu_Lung_Linh.asf
http://rapidshare.com/files/24746668/Tuan_Hung_-_Van_Nho_Xa_Roi_Giac_Mo_Em.asf
http://rapidshare.com/files/24753146/Tuan_Khoa_-_Nho_Ve_Dong_Song.mpg
http://rapidshare.com/files/24751014/Tuan_Ngoc_-__Bai_Khong_Ten_So_3.mpg
http://rapidshare.com/files/24753190/Tuan_Vu__amp__My_Huyen_-_Phut_Dau_Tien.mpg
http://rapidshare.com/files/24753460/Tuong_Nguyen_-_Kiep_Doc_Than.mpg
http://rapidshare.com/files/24746876/Tuyet_Nhung_-_Ngay_Vui_Con_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24752147/Ung_Hoang_Phuc_-_Anh_Chi_Biet_Cam_Nin_Nghe_Tien_Em_Khoc.mpg
http://rapidshare.com/files/24746919/Ung_Hoang_Phuc_-_Baby_I_Love_You.mpg
http://rapidshare.com/files/24753077/Ung_Hoang_Phuc_-_Chay_Tron_Ky_Niem.mpeg
http://rapidshare.com/files/24746804/Ung_Hoang_Phuc_-_Co_Don_Mot_Vi_Sao.mpg
http://rapidshare.com/files/24746863/Ung_Hoang_Phuc_-_Dan_Ong_Khong_Duoc_Quen_Het_Tinh_Con_Nghia.mpg
http://rapidshare.com/files/24746932/Ung_Hoang_Phuc_-_Doa_Hong_Tang_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24752226/Ung_Hoang_Phuc_-_Em_Den_Ben_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746884/Ung_Hoang_Phuc_-_Gio_Anh_Hua_De_Lam_Gi.asf
http://rapidshare.com/files/24753180/Ung_Hoang_Phuc_-_Giot_Nang_Cuoi_Chieu.mpg
http://rapidshare.com/files/24746930/Ung_Hoang_Phuc_-_Hua_Nhieu_That_Hua_That_Nhieu.mpg
http://rapidshare.com/files/24746861/Ung_Hoang_Phuc_-_Ky_Niem_Bo_Quen.asf
http://rapidshare.com/files/24746908/Ung_Hoang_Phuc_-_Moi_Nguoi_Mot_Noi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746921/Ung_Hoang_Phuc_-_Neu_Ta_Con_Yeu_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24753080/Ung_Hoang_Phuc_-_Ngay_Khong_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24746862/Ung_Hoang_Phuc_-_Nguoi_Di_Ngang_Doi_Toi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746635/Ung_Hoang_Phuc_-_Nguoi_Ta_Noi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746627/Ung_Hoang_Phuc_-_Nguoi_Thu_Ba.mpg
http://rapidshare.com/files/24753142/Ung_Hoang_Phuc_-_Noi_Con_Tim_Mo_Coi.mpeg
http://rapidshare.com/files/24752164/Ung_Hoang_Phuc_-_Saigon_Mua_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24746639/Ung_Hoang_Phuc_-_Tha_Mot_Lan_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24753062/Ung_Hoang_Phuc_-_Tha_Rang_Mot_Lan_Dau.mpg
http://rapidshare.com/files/24746640/Ung_Hoang_Phuc_-_Tha_Rang_Nhu_The.mpg
http://rapidshare.com/files/24746612/Ung_Hoang_Phuc_-_Toi_Di_Tim_Toi.mpeg
http://rapidshare.com/files/24752618/Ung_Hoang_Phuc_-_Toi_Khong_Tin.mpg
http://rapidshare.com/files/24753042/Ung_Hoang_Phuc_-_Ung_Hoang_Phuc_Behind_The_Scenes.mpg
http://rapidshare.com/files/24750635/Ung_Hoang_Phuc_-_Va_Nhu_The_Em_Di.mpg
http://rapidshare.com/files/24746670/Ung_Hoang_Phuc_-_Vang_Trang_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24753000/Ung_Hoang_Phuc_-_Vi_Doi_Ta_La_Cua_Nhau.mpg
http://rapidshare.com/files/24750480/Ung_Hoang_Phuc_-_Vi_Sao_Trong_Long_Toi.asf
http://rapidshare.com/files/24753083/Ung_Hoang_Phuc_-_Vo_tan.mpg
http://rapidshare.com/files/24753043/Ung_Hoang_Phuc_-_Vuot_Qua.mpg
http://rapidshare.com/files/24747006/Ung_Hoang_Phuc__amp__H.A.T._-_Khong_Muon_Bat_Cong_Voi_Em.wmv
http://rapidshare.com/files/24746833/Ung_Hoang_Phuc__amp__H.A.T._-_Lam_Sao_Tot_Cho_Ca_Hai.asf
http://rapidshare.com/files/24746869/Ung_Hoang_Phuc__amp__Pham_Quynh_Anh_-_Em_Se_Song_Vi_em.mpg
http://rapidshare.com/files/24750698/Ung_Hoang_Phuc__amp__Quynh_Anh_-_Anh_Khong_La_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751500/Ung_Hoang_Phuc__amp__Thu_Thuy-_O_Noi_Rat_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24746834/Ung_Hoang_Phuc__amp__Thu_Thuy_-_Tro_Ve.mpg
http://rapidshare.com/files/24746649/Uyen_Thanh_-_Dung_De_Em_Phai_Khoc_Trong_Co_Don.mpg
http://rapidshare.com/files/24751341/Van_Quang_Long_-_Da_Trot_Yeu_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24751151/Van_Quang_Long_-_Doi_Bo_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24751111/Van_Quang_Long_-_Hay_Noi_Mot_Loi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746611/Van_Quang_Long_-_Phuong_Xa_Minh_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24753133/Van_Quang_Long_-_Tinh_Nhu_Chiec_La.mpg
http://rapidshare.com/files/24753108/Van_Quang_Long__amp__Cam_Ly_-_Anh_Co_Quen_Em.mpg
http://rapidshare.com/files/24746801/Van_Quynh__amp__Duong_Trieu_Vu_-_Chuc_Xuan.mpg
http://rapidshare.com/files/24752273/Van_Thanh_Sang_-_Don_Phuong_Mot_Minh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751382/Van_Truong_-_Chan_Tinh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751456/Viet_Quang_-_Ca_Phe_Buon.mpg
http://rapidshare.com/files/24751482/Viet_Quang_-_Tinh_Anh.mpg
http://rapidshare.com/files/24751484/Viet_Quang_-_Tinh_Oi.mpg
http://rapidshare.com/files/24746659/Vu_Khanh_-_Xin_Hay_Roi_Xa.mpg
http://rapidshare.com/files/24746617/Vu_Nhat_Thanh_-_Tinh_Khong_Nhu_Mo.mpg
http://rapidshare.com/files/24746652/Vu_Tram_Anh_-_Con_Tim_Ngay_Tho.mpg
http://rapidshare.com/files/24746674/Vu_Tram_Anh_-_Dung_Bat_Em_Phai_Lua_Chon.mpg
http://rapidshare.com/files/24751167/Vuong_Kiet_-_Tinh_Don_Phuong__Chinese_version_.mpg
http://rapidshare.com/files/24751043/Xuan_Vinh__amp__Ngan_Khan_-_Nhung_Cung_Dan_Tinh_Yeu.mpg
http://rapidshare.com/files/24746669/Y2K_-_Tu_Khi_Em_Den.mpg
http://rapidshare.com/files/24750972/Yen_Phuong__amp__Tuong_Nguyen_-_Truyen_Tinh_Ngheo.mpg

trongvang2
07-04-2007, 20:54
Down xong cái List này chắc phải1 tháng ^.^

langduking
10-08-2007, 22:06
Rat tuyet voi, cam on nhieu nhieu

bach_khoa
10-08-2007, 22:30
Cảm ơn bác. Thế bác có karaoke tiếng Anh không vậy? Có thì càng tuyệt vời hơn.

dungvinhntv
11-08-2007, 08:49
Download nhung bai hat nay phai co LOGIN va PASWORD thi khong khong biet lay o dau ra ma sai day ta he he.......

Lord_of_monsters
11-08-2007, 08:59
ê ê ê chơi kiểu gì kì vậy sao không nén lại down mấy chục bài một lúc chơi kiểu này không có pre chắc chết quá

ansivodanh
08-08-2008, 16:29
Wow,quá tuyệt luôn !!! Cám ơn bạn nhiều ^^ .Nhưng mà nhiều link die lắm,làm ơn reup lại bạn nhé.Bạn đang làm một việc thực rất tốt đó.thank anyway !!!

08-08-2008
08-08-2008, 18:19
Cảm ơn bạn nhiều, rất tuyệt.

vantruongdia
08-08-2008, 22:21
Không down nhưng cũng cảm ơn vì có tinh thần chia sẽ. Phục bác nào bỏ công up lên

khanhdx
28-07-2009, 21:42
Cảm ơn bạn nhiều, rất tuyệt.

letam88
03-01-2010, 18:40
lam sao de co the d
loat dc

victory_1410
01-02-2010, 00:56
cam on ban ! nhung xin chi minh cach dơn voi !

ruanyuzhuang
25-02-2010, 14:49
Cám ơn Bác. Thật tuyệt vời.