PDA

View Full Version : Nhạc phẩm hòa tấu của Kitarotemplar
25-12-2006, 23:05
Cho mình hỏi trên diễn đàn có ai biết nhạc phẩm của Kitaro không ? Bạn nào có thể chia sẻ nhạc phẩm của tác giả này không ? không chỉ cho mình mà mọi người cùng thưởng thức nữa.Cảm ơn nhiều!

LDP
26-12-2006, 02:20
Bạn cần bài nào ? Mình cũng có kha khá, không thể upload hết được. Cần bài tên gì mình up lên :)

Think different
26-12-2006, 21:20
Có một đống link đây, một số còn sống, một số đã chết:
Kitaro - 1985 - Best of Kitaro
http://rapidshare.de/files/18983617/Kitaro_-_1985_-_Best_of_Kitaro.rar.html

Kitaro - 1985  Tunhuang-Silk Road 3 (192Kbps)
http://rapidshare.de/files/18989298/Kitaro_-_1985_-_Tunhuang.rar.html

Kitaro - 1986 - Silver-Cloud
http://rapidshare.de/files/18992029/Kitaro_-_1986_-_Silver-Cloud.rar.html

Kitaro - 1986  Tenku
http://rapidshare.de/files/19033854/Kitaro_-_1986_-_Tenku.rar.html

Kitaro - 1986 - The Best
http://rapidshare.de/files/19036959/Kitaro_-_1986_-_The_Best.rar.html

Kitaro - 1986 - Towards The West
http://rapidshare.de/files/19039743/Kitaro_-_1986_-_Towards_The_West.rar.html

Kitaro - 1987 - The Light of the Spirit
http://rapidshare.de/files/19042311/Kitaro_-_1987_-_The_Light_of_the_Spirit.rar.html

Kitaro - 1988 - Ten Years 1976-1986

http://rapidshare.de/files/19064322/Kitaro_-_1988_-_Ten_Years_1976-1986.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/19067232/Kitaro_-_1988_-_Ten_Years_1976-1986.part2.rar.html


Kitaro - 1990  Kojiki
http://rapidshare.de/files/19502255/Kitaro_-_1990_-_Kojiki.rar.html

Kitaro - 1991 - Live in America
http://rapidshare.de/files/19505686/Kitaro_-_1991_-_Live_in_America.rar.html

Kitaro - 1992  Dream
http://rapidshare.de/files/19524274/Kitaro_-_1992_-_Dream.rar.html

Kitaro - 1994  Mandala
http://rapidshare.de/files/19528935/Kitaro_-_1994_-_Mandala.rar.html

Kitaro - 1994 - Tokusen II
http://rapidshare.de/files/19580675/Kitaro_-_1994_-_Tokusen_II.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/19582375/Kitaro_-_1994_-_Tokusen_II.part2.rar.html

Kitaro - 1995 - The Best of Kitaro
http://rapidshare.de/files/19587249/Kitaro_-_1995_-_The_Best_of_Kitaro.rar.html

Kitaro - 1996 - Peace On Earth
http://rapidshare.de/files/19605534/Kitaro_-_1996_-_Peace_On_Earth.rar.html

Kitaro - 1996 - The World Of Kitaro
http://rapidshare.de/files/19589540/Kitaro_-_1996_-_The_World_Of_Kitaro.rar.html

Kitaro - 1997 - Best of Kitaro vol-1
http://rapidshare.de/files/19609442/Kitaro_-_1997_-_Best_of_Kitaro_vol-1.rar.html

Kitaro - 1997 - Cirque Ingenieux
http://rapidshare.de/files/19619070/Kitaro_-_1997_-_Cirque_Ingenieux.rar.html

Kitaro - 1997 - Heaven & Earth
http://rapidshare.de/files/19662882/Kitaro_-_1997_-_Heaven___Earth.rar.html

Kitaro - 1998 - Healing Forest
http://rapidshare.de/files/19670041/Kitaro_-_1998_-_Healing_Forest.rar.html

Kitaro - 1999 - Best of Kitaro Volume 2
http://rapidshare.de/files/19673599/Kitaro_-_1999_-_Best_of_Kitaro_Volume_2.rar.html

Kitaro - 2000  Ancient
http://rapidshare.de/files/19685429/Kitaro_-_2000_-_Ancient.rar.html

Kitaro - 2000 - Noah's Ark
http://rapidshare.de/files/19689384/Kitaro_-_2000_-_Noah_s_Ark.rar.html

Kitaro - 2001 - An Ancient Journey
http://rapidshare.de/files/19912266/Kitaro_-_2001_-_An_Ancient_Journey.rar.html

Kitaro - 2002 - Asian Coffee
http://rapidshare.de/files/19916030/Kitaro_-_2002_-_Asian_Cafe.rar.html

Kitaro - 2002 - Gaia-Onbashira
http://rapidshare.de/files/19918281/Kitaro_-_2002_-_Gaia-Onbashira.rar.html

Kitaro - 2006 - Spiritual Garden
http://rapidshare.de/files/19921698/Kitaro_-_2006_-_Spiritual_Garden.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/19935045/Kitaro_-_2006_-_Spiritual_Garden.part2.rar.html

Kitaro - Best 16 Hits
http://rapidshare.de/files/19939858/Kitaro_-_Best_16_Hits.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/19942832/Kitaro_-_Best_16_Hits.part2.rar.html

Part 1 1978-1984

Kitaro - 1978 - Astral Voyage
http://rapidshare.de/files/18800297/Kitaro_-_1978_-_Astral_Voyage.rar.html

Kitaro - 1979 - From The Full Moon Story
http://rapidshare.de/files/18835119/Kitaro_-_1979_-_From_The_Full_Moon_Story.rar.html

Kitaro - 1979  Ki
http://rapidshare.de/files/18879045/Kitaro_-_1979_-_Ki.rar.html

Kitaro - 1979  Oasis
http://rapidshare.de/files/18827309/Kitaro_-_1979_-_Oasis.rar.html

Kitaro - 1980 - In Person Live
http://rapidshare.de/files/18883234/Kitaro_-_1980_-_In_Person_Live.rar.html

Kitaro - 1980 - Meets the London Symphony Orchestra - Silk road suite
http://rapidshare.de/files/18889286/Kitaro_-_1980_-_Meets_the_London_Symphony_Orchestra_-_Silk_road_suite.rar.html

Kitaro - 1981 - Silk Road
http://rapidshare.de/files/18957059/Kitaro_-_1981_-_Silk_Road.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/18960301/Kitaro_-_1981_-_Silk_Road.part2.rar.html

Kitaro - 1982  Millennia
http://rapidshare.de/files/18818949/Kitaro_-_1978_-_Millennia.rar.html

Kitaro - 1983  India
http://rapidshare.de/files/18962063/Kitaro_-_1983_-_India.rar.html

Kitaro - 1980 - Tun Huang-Silk-Road-3
http://rapidshare.de/files/18880424/Kitaro_-_1980_-_Tun_Huang-Silk-Road-3.rar.html

Kitaro - 1983 - Tenjiku-Silk-Road-4
http://rapidshare.de/files/18965159/Kitaro_-_1983_-_Tenjiku-Silk-Road-4.rar.html

Kitaro - 1984 - Live in Asia
http://rapidshare.de/files/18977776/Kitaro_-_1984_-_Live_in_Asia.rar.html

Nếu cảm thấy chưa đủ thì sang box New Age bên www.yeuamnhac.com cũng có một số ít albums.

Think different
26-12-2006, 21:28
Còn nếu làm biếng down thì có thể liên hệ với mình rồi xách ổ cứng sang chép, nhạc New Age mình có khá nhiều.

templar
26-12-2006, 23:40
Rất cảm ơn bạn Think different.Mình mới nghe nhạc của Kitaro lần đầu mà đã cảm thấy rất thích rồi, very thanks.